Afryka nadal potrzebuje naszej pomocy

Mimo że jesteśmy już w XXI wieku, Afryka nadal potrzebuje naszej pomocy. Używane dawniej w stosunku do m.in. państwa Afryki – kraje Trzeciego świata, dziś zastępuje się określenie kraje rozwijające się. Kraje należące do Afryki z pewnością rozwijają się. Aby jednak tej rozwój dawał jakieś wymierne efekty należy wspomóc kraje afrykańskie.Afryka to nadal jeden z najbiedniejszych obszarów świata. Ubóstwo, które tam panuje jest nieporównywalne z tym, co nazywamy biedą na przykład w Europie. Ubóstwo, jakie jest tam rozpatruje się w zupełnie innych kategoriach, ponieważ tam jest inna rzeczywistość. Realia życia różnią się od naszych choćby dlatego, że część krajów Afrykańskich ma utrudniony dostęp do wody, czego niektórzy z nas, nie potrafią sobie nawet wyobrazić. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, jakie jest tam życie, ponieważ w każdym miejscu na ziemi ludzie żyją z własnym poczuciem rzeczywistości, z inną świadomością. Rzeczą jednak najzupełniej obiektywną pozostaje fakt, że większość krajów afrykańskim jest biedna. Cały świat stara się organizować pomoc dla Afrykańczyków. Pomagają specjalne organizacje, pomagają całe państwa, pomagają indywidualne osoby, pomaga też kościół, który wysyła w najbardziej potrzebujące regiony swoich misjonarzy. Wolontariusze z całego świata wyjeżdżają do Afryki, aby nieść solidarną pomoc potrzebującym. Ta solidarna pomoc wyraża się m.in. w pomocy medycznej. W tych najbiedniejszych obszarach brakuje bowiem nieustannie lekarzy, leków i dobrze prosperującej służby zdrowia. Solidarna pomoc, jaką możemy im nieść, odnosi się do oświaty. W najbiedniejszych krajach Afryki dzieci nie mają dostępu do edukacji z bardzo prostego powodu – brakuje szkół. Budowanie nowych szkół to jedyna szansa dla Afrykańczyków, żeby zdobyć chociaż elementarne wykształcenie. Solidarna pomoc każdego z nas może objawiać się w najprostszej pomocy finansowej. Każdy bowiem może zgłosić się do odpowiednich instytucji charytatywnych i wspomóc je, każdy tez może zgłosić się jako wolontariusz do pracy w Afryce.Jeśli jednak nie jesteśmy aż tak odważni, żeby wyruszać na przysłowiowy „czarny ląd” zawsze możemy pomagać Afryce ze starego kontynentu. Możemy włączać się w akcje zbierania pieniędzy dla Afryki. Naszą solidarną pomocą może równie dobrze być także samo propagowanie pomocy, zachęcanie innych do pomocy. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z sytuacji, jaka panuje w Afryce. Widząc swój własny dobrobyt, często nie zastanawiamy się nad tym, że inni nie mają tego, co my. Gdy zaś każdy pojedynczy człowiek choć raz pomyśli o tych najbiedniejszych, gdy zacznie wykazywać się solidarną pomocą, sytuacja powoli zacznie się zmieniać. Każdy nawet najmniejszy gest jest na wagę złota, ponieważ kraje afrykańskie w bardzo słabym tempie się rozwijają. Aby dogoniły zachodnie kraje europejskie, musi minąć dużo czasu, ale również Afryka musi mieć do tego odpowiednie środki. Bez naszej pomocy rozwój ten będzie długotrwały różnice pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się krajami afrykańskimi będą się pogłębiać.

Tagi: pomoc, afryka, świat | Struktura strony