Al Kaida - Ludzkie tragedie

Bezrobocie Al Kaida jest sunnicką grupą terrorystyczną, która została założona przez Abdallaha Azzama. Było to w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym ósmym roku. Pierwszym nastawieniem Al Kaidy do świata nie było takie agresywne - początkowo jej organy miały brutalnie przeciwstawiać się Związkowi Radzieckiemu. Stało się to po tym, jak Armia Czerwona napadła na Afganistan, wyrządzając temu krajowi wielką krzywdę. Dopiero po kilkunastu latach działania przekształciła się w organizację terrorystyczną, która zajmowała się zwalczaniem społeczności Izraelskiej, Amerykańskiej oraz wszystkiego, co kojarzyło się z Zachodem w państwach muzułmańskich. Nie zna się dokładnych dancyh dotyczących tej organizacji, ale szacuje się, że Al Kaida liczy blisko kilka tysięcy członków, którzy na całym świecie wypełniają powierzone im zadania. Nie wiadomo dokładnie, jak działa ekonomicznie, ale po atakach przeprowadzonych na World Trade Center w dwa tysiące pierwszym roku bardzo dużo podejrzeń rzuciło na to nowe światło - organizacje ścigające powiadomiły władze, że to całkiem możliwe,że ich władza jest podzielona na trzy niezależne od siebie ugrupowania, co może oznaczać, że całkowicie ich wybicie może być prawie że niemożliwe.

"Gorija" to pierwotny tytuł popularnego filmu o stworze z Japonii - Godzilli. Film ten po raz pierwszy wszedł na ekrany siedemnastego marca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego czwartego roku. Zanim dostał się na ekrany zachodnich kin, wydawcy postanowili go ocenzurować. Stało się to tak dlatego, że władza Stanów Zjednoczonych była pokazana w tym filmie jako twórca tego wielkiego potwora - wystrzeliwując olbrzymie rakiety w okręt podwodny zainspirowała japońskich twórców, którzy natychmiast podchwycili temat i zrobili z niego film zapamiętany na wieki. Film zostaje nagrodzony, okrzyknięty przełomowym, efekty specjalne, niszczejące wieżowce - będące w rzeczywistości wielkości niecałych półtora metrów i będące wykonane z kartonu - wszystko to spowodowało, że Godzilla stał się najbardziej popularnym potworem występującym w filmach w całej historii kinematografii. Do dzisiaj wyszło jego kilkanaście kontynuacji, i to nie tylko w Japonii.

Jeśli mielibyśmy postawić za wzór świat rozwinięty, gdyby każdy żył tak, jak ludzie z tego świata, potrzebowalibyśmy zasobów pięciu planet takich, jak ziemia. Takie działanie nie może być naszym celem. Mowa tu o skąpych zasobach, takich jak zboża, ropa naftowa, woda, produkty pozyskiwane z lasów. Nie musieliśmy radzić sobie z niedostatkiem wielu dóbr na skalę globalną w perspektywie długofalowej. Chodzi o to, że sporadycznie dochodziło do pewnych niedoborów z takiego, czy innego powodu, ale nie były to niedobory systemowe. Dzisiaj jest 6 mld ludzi i już nadmiernie zużywamy zasoby. Do 2050 r. będzie nas 9 mld; jeśli przy takiej liczbie ludności będziemy postępować, jak dotąd i gdy Chiny bądź Indie będą miały ten sam poziom konsumpcji, Szwecja, Portugalia, czy inne państwa zachodu, wówczas nasza planeta po prostu eksploduje. Gospodarki Chin i Indii rozwijają się obecnie w tempie 7-10% rocznie. Kraje te są nadal rozwijające się i przejęły wiele strategii od zachodu, by rozwijać się lepiej. Ogromne zmiany nastąpiły na przełomie ostatnich 20 lat. Wiadomo nie od dziś, że działalność ludzka może znacznie wpływać na środowisko naturalne Ziemi. Zagrożenia dla Ziemi są różne. Jednym z nich jest niezwykle szkodliwa, zdaniem niektórych badaczy, wciąż zwiększająca się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Winne są temu samoloty, samochody, fabryki i elektrownie. Dwutlenek węgla prowadzi do powiększania się dziury w niezwykle ważnej dla człowieka naturalnej warstwie ochronnej jaką stanowi ozon. Powiększająca się dziura ozonowa powoduje przedostawanie się groźnych dla organizmów żywych promieni ultrafioletowych. Ciężko nawet wyobrazić sobie co by było, gdyby kiedyś warstwy ozonowej zabrakło.

Tagi: tragedia, świat, terroryzm | Struktura strony