Jaki ma wpływ kraj i jego wnętrze na atmosferę dla biznesu ?

Jaki kram, taki pan – rzecze staropolskie przysłowie. Coś jest jednak ma rzeczy w tym powiedzeniu, odnośnie współczesnej sytuacji naszego kraju. Otóż analitycy z European Cities Monitor – przeanalizowali nasze Polskie wnętrze, pod kątem miarodajnych zestawień, badań oraz szczegółowych analiz, dzięki temu dowiadujemy się prawdy odnośnie naszego kraju, ale przede wszystkim jego okna na świat, stolicy Polski Warszawy. Ukazane tymi badaniami wnętrze biznesowego anturażu – zdaniem rozmaitych respondentów badanych na okoliczności przyjazności stolicznej Warszawy i Polski dla środowiska biznesowego, daje rezultat w postaci jednoznacznych stwierdzeń iż, przede wszystkim sama stolica Warszawa plasuje się, de facto na przed ostatniej pozycji na liście metropolii, w znaczeniu jakości życia, znacznie gorzej wypada w ty zestawieniu tylko stolica Rosji. Zachwycać może fakt że, plasujemy się na zdecydowanie pierwszym miejscu pod względem kosztów zatrudniania, kwalifikowanej kadry pracowniczej! Bo, oto Warszawa – Polska, w tej mierze jest niemalże identycznie tania, jak Lizbona – stolica Portugalii, Rumuński Bukareszt, czy nawet Stambuł nad cieśniną Bosfor. Komplet punktów to dwunaste miejsce, wespół ze stolicą Szkotów, ukazuje wspaniałe wnętrze idealnych możliwości, pod względem możliwości najmu, zakupu biur dla kompanii, korporacji i rozlicznych biznesów. Zaś pozycja dwudziesta dziewiąta to dla naszej stolicy dyskomfort jednak, względem jakości oraz ogólnych możliwości, dostępności do rozmaitych połączeń z innymi metropoliami, zarówno tymi w kraju, jak i za granicą. Zestawienia te uświadamiają że potencjał w sumie w nas tkwi nie mały, nawet duży. Niemniej wszystko to, to jeszcze bardzo niewiele, do Niemieckiego Berlina, Hiszpańskiej Barcelony, chociaż zdecydowanie lepiej jak w Rosyjskiej Moskwie, pomimo niezbitych faktów, iż dokładnie w samej stolicy Rosyjskiej, Moskwie planowanych jest, pomimo światowego zasięgu kryzysu finansowego – panującego już od jakiegoś czasu, jest bez mała, blisko pięćdziesiąt, duży międzynarodowych inwestycji o znaczeniu globalnym. Natomiast w naszej Polsce, kraju nad Wisłą planuje się obecnie ledwie trzydzieści parę takich posunięć. Summa Summarum, warto zwrócić uwagę na fakty, że Rosja jest gigantem w znaczeniu zarówno wielkości kraju, ale przede wszystkim jest gigantem, na skalę globalna odnośnie pozyskiwania surowców strategicznych dla każdej gospodarki. Surowce o których mowa, to oczywiści ropa naftowa i gaz, bez tych właśnie surowców żadna gospodarka nie byłaby w stanie funkcjonować, a co dopiero rozwijać się. W Polsce takich złóż ja Rosyjskie nie ma. Chociaż, ostatnio odkryto w Polsce bardzo bogate złoża gazu łupkowego, niemniej pełne wykorzystanie owych złóż nastąpić może dopiero na przestrzeni, kilku – kilkunastu lat. To szmat czasu, inwestycje będą zapewne większe, póki co i tak nieźle wypadamy, w ogólnoświatowych rankingach i zestawieniach, a bynajmniej coraz lepiej.