Balet

Muzyka Termin balet w gruncie rzeczy nie jest pojęciem jednoznacznym, a posiada kilka połączonych ze sobą znaczeń. Pierwszym z nich jest to rodzaj przedstawienia teatralnego, gdzie najważniejszym elementem jest taniec, który odbywa się po uprzednio ustalonej choreografii, przy bardzo wyraźnym akompaniamencie muzyki. Może oznaczać jednak również zespół baletowy czy może utwór muzyczny, który przeznaczony będzie dla widowiska baletowego. Balet jest bardzo ciekawym zjawiskiem, który sięga czasów XVI wieku. Początki baletu jako tańca widowiskowego przyjmuje się na rok 1581, kiedy to w Paryżu wystawiono widowisko dworskie o nazwie "Circe - Ballet Comique de la Reine ". Był to balet, który był wystawiony specjalnie dla królowej na tle komicznym. Jednak nie należy rozumieć elementu komicznego tak jak to się ma w dzisiejszych czasach, jednak ówcześnie element komiczny znaczył tyle co element dramatyczny, który miał za zadanie rozwinięcie jednego tematu. Reżyserem pierwszego widowiska był Baldassarino do Belgiojoso pochodzenia włoskiego. Balet swoje wzornictwo posiadał w renesansowych maskaradach karnawałowych, które były niezwykle popularne we Włoszech. Przemiana maskarad polegała na zmianę w widowiska dworskie, których głównymi elementami były śpiew, muzyka, recytatyw, pantomima oraz taniec. Balet następnie stał się niezwykle popularny na dworze Francuskim, a dotarł tam dzięki Katarzynie Medycejskiej. Na przełomie wieku XVI oraz XVII balet zaczął przybierać formę pokazu, którego głównym przesłaniem były treści mitologiczne, a były one wykonywane przez wyszkolonych dworzan. Bardzo ciekawy płodem takich wystąpień stała się opera baletowa, w której zdecydowanie ważniejsze nad partiami śpiewanymi okazały się partie tańczone. Balet doczekał się przełomu, który nastąpił w roku 1661, kiedy to wykształcił się balet zawodowy, dzięki Ludwikowi XIV, którzy przyczynił się do założenia Narodowej Akademii Muzyki i Tańca. Następnie wraz ze znacznym i szybki rozwojem baletu zaczął on coraz bardziej odwracać się od opery. Ważnym wydarzeniem dla baletu okazała się pracach choreografa Filippo Taglioniego, który jako pierwszy stworzył balet romantyczny. Dzięki jego nowatorskim pracom w balecie zaczął dominować taniec kobiecy. Kiedy rozwój baletu napotkał drugą połowę wieki XIX, jego największym centrum okazała się Rosja. Powstała tam wersja baletu określana mianem klasycznego, który posiada cechy stałe, które nie mogą zostać naruszone, co jednak zaczęło budzić wielkie kontrowersje i przyczyniło się do prac nad nowymi rodzajami baletu.