Dominacja materii

Trudne pytania Zmiana ta zapoczątkowała erę dominacji materii, dzięki czemu możliwe stało się także nasze istnienie. Dopiero wówczas grawitacja mogła zacząć skupiać materię, tworząc galak tyki i jeszcze większe struktury. Jednocześnie zmieniło się tempo ekspansji Wszechświata. W pewnym wariancie modeli pól śledzących zmiana ta zapoczątkowała serię zdarzeń, które doprowadziły do obecnego przyśpieszania ekspansji. Przez większą część historii Wszechświata kwintesencja imitowała energię promieniowania, nie odgrywając w skali kosmicznej żadnej istotnej roli. Gdy jednak we Wszechświecie zaczęła dominować materia, zmiana tempa ekspansji wymusiła na kwintesencji zaprzestanie naśladownictwa. Nie podążając już śladem promieniowania ani nawet materii, ciśnienie kwintesencji przyjęło wartości ujemne. Jej gęstość utrzymująca się przez cały czas na niemal stałym poziomie w końcu prześcignęła malejącą gęstość materii.

W tej teorii fakt, że istoty myślące i przyśpieszanie ekspansji pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, nie stanowi już zbiegu okoliczności. Zarówno powstanie gwiazd i planet, na których mogło rozwinąć się życie, jak i przekształcenie kwintesencji w składową o ujemnym ciśnieniu, okazuje się skutkiem nastania ery dominacji materii. w NAJBLIŻSZYM CZASIE wysiłki kosmologów skupiać się będą na potwierdzeniu obecności kwintesencji na podstawie jej skutków obserwacyjnych. Ponieważ odpowiada jej inna wartość w niż w przypadku energii próżni, tempo przyśpieszania ekspansji również jest odmienne. Dokładniejsze pomiary supernowych w większym zakresie odległości pozwolą prawdopodobnie rozróżnić oba przypadki. W tym celu astronomowie zaproponowali zbudowanie dwóch nowych instrumentów obserwatorium orbitalnego o nazwie Supernova Acceleration Probe oraz teleskopu naziemnego Large Aperture Synoptic Survey Telescope.

Steinhardt oraz Christian Armendáriz Picon i Wiaczesław Muchanow z LudwigMaximiliansUniversität w Monachium przypuszczają, że taką rolę mogło odegrać przejście od dominacji promieniowania do dominacji materii we Wszechświecie. Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu we wczesnych etapach istnienia Wszechświata jego energia zawarta była głównie w promieniowaniu. Jednak w miarę ochładzania się Wszechświata promieniowanie traciło energię szybciej niż materia. Po upływie kilkudziesięciu tysięcy lat a więc stosunkowo niedawno w logarytmicznej skali czasu energia materii zdobyła przewagę.