Dyskryminacja - czym jest i jak z nią walczyć

Dyskryminacja to nierówne traktowanie pojedynczych osób, mniejszych i większych grup, nawet całych państw. Słowo wywodzi się z łaciny i discriminatio oznacza rozróżnienie, z tym rozróżnienie to ma zabarwienie raczej negatywne. Dyskryminacja jest problemem, z którym zmaga się społeczeństwo całego świata. Jest ona trudna do zwalczenia, ponieważ nie ma na nią jednej skutecznej recepty. Dyskryminacja może mieć różne podłoża. Najczęściej mówi się o dyskryminacji rasowej. W tym przypadku dyskryminuje się osoby innej rasy. Często początek tego rodzaju zjawiska ujawnia się poprzez różnego rodzaju inwektywy kierowane do osób o innym niż nasz kolorze skóry. Całkowita zaś dyskryminacja w tym względzie ograniczanie praw i swobód takim ludziom. Podobną do dyskryminacji rasowej jest dyskryminacja etniczna, która kładzie nacisk na pochodzenie danej osoby. Jeśli pochodzi z innego miejsca niż my, dyskryminujemy ją. Traktujemy jak kogoś gorszego. Inne rodzaje dyskryminacji to dyskryminacja społeczna i religijna. Dyskryminacja społeczna opiera się o nierówne traktowanie w zależności od zajmowanej pozycji społecznej, natomiast dyskryminacja religijna – od wyznawanej religii. Dyskryminacja religijna jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ uznawanie jeden religii za lepszą a inną za gorszą może prowadzić nawet do poważnych konfliktów. Religia jest bowiem czymś osadzonym głęboko w każdym człowieku i oddziałuje bezpośrednio na nasze emocje i uczucia. One zaś wywołują najbardziej impulsywne działania w razie konieczności obrony własnej religii. W stosunkach międzynarodowych dyskryminacja jakiegoś państwa lub grupy państw oznacza przyznawanie im mniejszych praw niż pozostałym i stosowana bywa jako forma nacisku politycznego lub ekonomicznego ze względu na negatywną ocenę zachowania takiego kraju na arenie międzynarodowej. Ludność całego świata powinna walczyć z wszelkiego rodzaju dyskryminacją, gdyż zabiera ona prawa dyskryminowanym. Należy udzielać im solidarnej pomocy, ponieważ pobudki, takie jak kolor skóry czy religia, przez które jednych traktuje się lepiej a drugich gorzej, nie powinny mieć miejsca w XXI wieku. Powinniśmy nieść solidarną pomoc dyskryminowanym również dlatego, że będąc w innym miejscu wśród innych ludzi, my sami możemy być dyskryminowani. Praktyki dyskryminacyjne są niezgodne z prawami człowieka, porozumieniami międzynarodowymi, zakazane przez prawo wewnętrzne państw demokratycznych. Powinniśmy zatem nieść solidarna pomoc wszędzie tam, gdzie te prawa człowieka są łamane. Powinniśmy reagować już w przypadku najdrobniejszych sytuacji. Bywa bowiem, że w szkołach uczniowie dyskryminują ze względu ze względu na kolor skóry czy zamożność drugiego. Taki zdeformowany model zachowania uczniowie musieli wynieść z domu, bądź rodzice nie zwracali w ogóle uwagi dzieciom na ten problem. Powinniśmy zatem zwracać uwagę już na te najmniejsze nawet przejawy dyskryminowania innych, ponieważ z czasem mogą one narastać i być nieprzewidywalne w swych skutkach.

Tagi: religia, skóra, kolor | Struktura strony