Zespoły muzyczne na wesele

Muzyka Muzyka to przede wszystkim zestawienie struktur dźwiękowych, które następnie dzielą się na bardzo wiele elementów, a dopiero ich połączenie w sposób zależny od autora utworu muzycznego określa czy stanie się ono muzyką czy może dźwiękiem, który nie będzie akceptowany przez ogół słuchaczy. Skoro muzyka jest to zestaw dźwięków muzycznych warto przyjrzeć się temu pojęciu o wiele dokładniej. Dźwięk jest to zjawisko wytwarzane naturalnie, czyli przez ludzki czy zwierzęcy głos, lub sztucznie za pomocą instrumentów muzycznych. Dźwięki są to zjawiska, które mierzy się w określonych wysokościach. Dźwięki posiadają kilka bardzo ważnych cech, po których w gruncie rzeczy idzie je poznać. Pierwszą bardzo ważną cechą dźwięku jest jego wysokość. Należy wiedzieć iż ucho ludzkie, czyli organ, który potrafi rozróżniać dźwięku słyszy jedynie te z przedziału od 16 – 20 Hz do 16 – 20 kHz. Dźwięki, które stosuje się w muzyce najczęściej mieszczą się w tym przedziale, jednak w przypadku muzyki awangardowej, jednak w muzyce awangardowej, która staje się coraz popularniejsza, dźwięki jakie spotykamy zaczynają coraz częściej wykraczać poza powyższy zakres. Kolejną cechą dźwięku jest również długość trwania, czyli jest to czynnik, na który największy wpływ ma czas w jakim instrumenty generują dźwięki. Dla większości instrumentów muzycznych jest to czynnik zależny jedynie od człowiek, który posługuje się danym instrumentem. Jako cechę dźwięku należy również wymienić jego głośność, która w największym stopniu zależy oczywiście od amplitudy drgań jaką charakteryzuje się powietrze przenoszące dźwięk. Ostatnią cechą dźwięku na jaką należy zwrócić uwagę jest oczywiście barwa dźwięku, która głównie zależy od częstotliwości oraz ilości składowych dźwięku. Dźwięki łączy się w zestawy, a ich podstawowym połączeniem jest skala. W skali europejskiej, która postrzegana jest jako podstawowa składa się ona z ośmiu dźwięków. Warto dodać iż najwyższy dźwięk w skali podstawowej jest niczym innym jak powtórzeniem najniższego po dodaniu interwału oktawy. W skali tradycyjnej zakres dźwięków rozróżniony jest na dziesięć oktaw. Ciekawe jest to iż emitowanie niskich dźwięków jest możliwe jedynie za pośrednictwem jednego instrumentu jakim są organy. Oktawy składają się z siedmiu dźwięków, określanych mianem diatonicznych, a one z kolei tworzą szereg nazywany gama C-dur. Inną nazwą ośmiu dźwięków jakie przypisane są gamie C-dur, jest naturalny szereg diatoniczny. Fakt ten można zobrazować, ponieważ przypisane są im białe klawisze w fortepianie.