Elementy wyceny czyli co ile warte

Wartość dóbr może zależeć od wielu czynników. Zupełnie odmiennych w zależności od tego jakich dóbr dotyczą. Inaczej kształtuje się cena takich dóbr które są wyceniane według konkretnego wzoru inaczej tych które są oznaczone tylko co do gatunku. Innymi słowy rzeczy oznaczone co do rodzaju indywidualnie jak przykładowo egzemplarze samochodów są wyceniane według cennika producenta. Każdy taki sam egzemplarz tożsamy co do gatunku i rodzaju w każdym szczególe kosztuje tyle samo. Natomiast rzeczy oznaczone tylko co do rodzaju jak nieruchomości wyceniane są różnie. Czyli w zależności od samego typu nieruchomości już inne czynniki mają znaczenie. Wartość też jest budowana przez otoczenie danej nieruchomości a nie tylko nią samą. Jest to aspekt dla rzeczy oznaczonych indywidualnie całkowicie obcy. Samochód telewizor czy garnitur są warte dokładnie tyle samo bez względu na to gdzie się znajdują. Inaczej w przypadku nieruchomości. Pierwsze rozróżnienie jeżeli chodzi o wycenę nieruchomości dotyczy samego jej przeznaczenia. Inaczej spogląda się na nieruchomość jako sam grunt przeznaczony pod zabudowę gospodarczą, przemysłowa a inaczej mieszkaniową. Tutaj liczą się kwestię taki kto i kiedy ma zamiar budować czy korzystać właśnie z takiego gruntu. Innej wycenie poddawane są grunty prywatne a innej państwowe czy należące do samorządów. Ponieważ te ostatnie mogą być poddane określonym restrykcjom dotyczącym tego jak i kiedy będą zabudowane i jakie warunki spełniać będzie musiał potencjalny kupiec a jednocześnie inwestor. Zatem jasno widać ile konkretnych i różnych czynników wpływa na to jak będzie wyceniany grunt. Mimo tego zróżnicowania w szczegółach można się postarać poszukać i wskazać pewnych wspólnych mianowników. Pierwszym często branym pod uwagę jako najważniejszy jest sama szeroko pojęta lokalizacja danego gruntu. Jasnym jest że im atrakcyjniejsza tym bardziej też rośnie wartość samej nieruchomości w danym momencie albo też wzrośnie wskutek poprawienia się atrakcyjności terenu. To czy tak się stanie może sprawdzić potencjalny nabywca zaglądając do takich materiałów i dokumentów jak wieloletnie plany zagospodarowania przestrzennego. Te są już dokładną w miarę wyczerpującą informacją dotyczącą tego jak będzie wyglądało zagospodarowywanie samego gruntu i jego okolic w najbliższych latach. Inwestor albo nabywca prywatny może się zniechęcić wiedząc o tym jak będzie wyglądało sąsiedztwo. Albo też właśnie koniecznie będzie chciał kupić grunt w takim a nie innym miejscu. Czyli od tego jaki jest plan zagospodarowania zależy też i cena samego gruntu w dużym stopniu. Inną kwestią wpływającą na to jakie jest szacowanie wartości wynika z przeznaczenia gruntu. Jasnym jest że kupnem interesują się takie podmioty którym przeznaczenie odpowiada. Jednak głównie chodzi o to że grunty o przeznaczeniu zabudowy mieszkalnej mają wyższa wartość niż te pod wykorzystanie czysto rekreacyjne. Czasem zatem ktoś będzie próbował kupić taniej grunt pod działki rekreacyjne a potem zmienić status. Co może zająć sporo czasu albo być zupełnie niemożliwe. Jak widać sporo jest czynników a i tek nie wszystkie zostały wspomniane.