Fryderyk Netzsche

Trudne pytania Fryderyk Netzsche nie miał łatwego życia i być może dzięki temu stał się tak znanym filozofem. Fryderyk Netzsche był wielkim filozofem, poetą oraz pisarzem niemieckim. W swoich teoriach bardzo krytykował on chrześcijaństwo oraz kultury zachodniej, która była jednak jemu bliska. Szanował ona bardzo idee antyczne oraz życie i kulturę starożytnych Greków. Chciał nawet do niej powrócić. Netzsche sprzeciwiał się wyraźnie filozofii akademickiej. Uważał on, że filozofie, którą się wyznaje należy przezywać. Filozofię powinno się mieć w duszy i w sercu. Wtedy będzie ona zgodna z naszymi poglądami. W swoich pracach wiele razy wracał do tych samych zagadnień. Za każdym razem dokonywał głębokiej analizy tego samego zagadnienia i za każdym razem patrzył na nie z innego punktu widzenia. Dlatego właśnie jego filozofia jest często wieloznaczna, a każdy człowiek inaczej odczytuje ukryty w niej sens. Dla nas Polaków jego filozofia jest trudna do odczytania przede wszystkim ze względu na język. Jeśli ktoś decyduje się tłumaczyć dzieła Netzschego to powinien odznaczać się wysoko rozwiniętą wiedzą filozoficzną, ponieważ czasami można napotkać się z problemami interpretacji. Jeśli ktoś chce zrozumieć jego dzieła, powinien również sięgnąć po opracowania.

Platon niewątpliwie był jednym z najlepszych i najbardziej szanowanych filozofów w starożytnej Grecji. Urodził się, jak i zarówno zmarł w Atenach. Był twórcą systemu, który zwany jest idealizmem platońskim. Jedni starali się go zwalczyć inni zawsze go bronili. Jednak jego teorię oraz system filozoficzny jest obecny na każdych studiach i w każdej szkole filozoficznej. Platon przede wszystkim rozważał na temat pojęcia, którego znaczenia doszukiwali się wielcy filozofowie przed Platonem. Wcześniej Grecy na wiele lat przyjęli teorię Parmenidesa, Ze byt to coś, co jest zawsze i jest niezmienne. Jednak pogląd ten nie do końca podobał się, gdyż ludzie widzieli, że życie jest dość niestabilne i wszędzie jest pełno zmian. W systemie Platona jasno było zaznaczone, że bytem są tylko pewne idee, natomiast rzeczywistość, w której żyjemy jest tylko odbiciem tych niezmiennych idei. Platon porównywał to do stałych przedmiotów, które odbijają się w mętnym świetle. Natomiast zmienność świata materialnego tłumaczy jako drogę do wielu przekłamań, którymi szły te niezmienne idee. Dla Platona zmiany były złem, gdyż pod wpływem zmian idee oddalają się od swojego pierwotnego znaczenia.