Huragan - Ludzkie tragedie

Siłę Huraganów mierzy się w 5 stopniowej skali Saffira-Simpsona.Huragan to silny wiatr, który musi wiać z prędkością co najmniej 33 m/s żeby zasługiwać na swoje miano. Nazwę huragan stosuje się w przypadku silnych wiatrów i burz występujących nad Atlantykiem. Nad Oceanem Indyjskim i Spokojnym stosuje się przeważnie nazwę tajfun. Huragany i tajfuny tworzą się nad ciepłymi wodami. Wraz z globalnym ociepleniem może okazać się, że huragany i tajfuny będą zjawiskiem coraz częstszym. Niestety wiele czynników, które wpływają na obraz klimatu na Ziemi zależy od człowieka. Wydzielanie do atmosfery dużych ilości gazów cieplarnianych powoduje tworzenie się dziury ozonowej, ta podwyższenie się temperatury, także wód. Sprzyja to częstszemu tworzeniu się huraganów. Najbardziej narażone są wybrzeża Afryki i Ameryki Północnej czy Kuby. W Polsce w ostatnich latach notuje się coraz częstsze występowanie gwałtownych burz z silnym wiatrem, czyli orkanów. We wcześniejszych latach nie było takich burz. Nawet niektórzy starsi ludzie twierdzą, że kiedyś burze były mniej gwałtowne i mniej silne. Huragany najczęściej powalają drzewa, linie energetyczne i zrywają dachy. Ofiary w ludziach odnotowuje się niewielkie jednak zawsze ginie kilka czy kilkanaście osób przygniecionych drzewem. Zima wdaje się być najbezpieczniejszą z pór roku, jeśli mowa o kataklizmach i żywiołach. W tym regionie, w którym jest zimno nie ma tajfunów, tsunami, bardzo rzadko występują jakiekolwiek trzęsienia ziemi, nawet małe ruchy sejsmiczne. Jedynym zagrożeniem są śnieżyce i lawiny. W tym ostatnim przypadku trzeba być ostrożnym. Zagrożenie lawinowe da się przewidzieć i w wielu wypadkach da się tego uniknąć. Już dawno opracowano metody pozwalające walczyć z kataklizmem lawinowym. Kiedy tylko na szczytach zaczynają zalegać połacie śniegu, to ratownicy górscy dokonują małych wysadzeń. Kontrolowane małe lawiny nie są dużym zagrożeniem, można nad nimi zapanować. Dzięki temu turystyka narciarska w cywilizowanych krajach i ich kurortach jest bardzo bezpieczna - o ile potrafi się na nartach jeździć. Lawin trzeba się za to wystrzegać w nieuczęszczanych partiach gór. Tam bowiem istnieje duże ryzyko. A śmierć pod zwałami śniegu to śmierć bezsensowna. Jeśli ktoś zostanie przysypany w górach śniegiem to są niewielkie szanse na ratunek

Historia tsunami sięga VII wieku p.n.e. i wcześniej. Tsunami to fala oceaniczna, która zazwyczaj jest wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, czasem wybuchem wulkanu, osuwaniem się ziemi, rzadko w wyniku upadku meteorytu. Powstałe fale rozchodzą się pierścieniowo od miejsca wzburzenia. Na pełnym morzu fal tsunami można nawet nie zauważyć, choć mają one ogromną prędkość do 900 km/h. Są niezauważalne, bo ich długość dochodzi do kilkuset kilometrów, a ich wysokość osiąga tylko parę centymetrów. Gdy fale dochodzą do strefy brzegu, mogą osiągać wysokość kilkudziesięciu metrów i bez problemu niszczą nadbrzeżne miejscowości. Tsunami najczęściej powstają na Oceanie Spokojnym. Tsunami może być lokalne, gdy czas od wzburzenia do przyjścia do brzegu wynosi pół godziny, regionalne - gdy czas ten wynosi do 5 godzin, ponadregionalne - gdy czas ten wynosi od kilku do kilkunastu godzin i może objąć teren po obu stronach oceanu. Tsunami zalewa miejscowości, równa je z powierzchnią ziemi. Pozbawia ludzi domów, rodziny i życia. W 2004 roku podczas tsunami zginęło 290 tysięcy osób. To największa liczba ofiar w czasach najnowszych w historii tsunami. Ileż to jest kataklizmów na świecie... trudno je dziś zliczyć. Ludzi spotykają różne katastrofy, trzęsienia ziemi, tornada, lawiny śnieżne i błotne, powodzie, tsunami. Z nimi jednak godzić się trzeba, ma to wszak ścisły związek ze środowiskiem naturalnym, które utrzymuje nas przy życiu. Kataklizmy to zło, ale najgorsze są te, które sami sobie „gotujemy”. Najgorszym ze wszystkich jest wojna – wojna, w której giną ludzie z ręki innych. Wojen na świecie jest bardzo wiele. Niestety. Co chwilę słyszymy o nowych konfliktach zbrojnych. Nie ma kontynentu, na którym nie byłoby wojny. W niektórych z nich czynny udział biorą polskie wojska, jak na przykład w Afganistanie. W wielu krajach trwają konflikty o podłoży rasowym, wojny domowe w afrykańskich krajach, w których plemiona bija się. Bez większych i ważnych powodów. Wśród wszystkich kataklizmów wojna jest najgorszym. Winny za nie jest drugi człowiek. Człowiek, który zabija drugiego.

Tagi: tragedia, huragan, wojna | Struktura strony