Impuls światła

Trudne pytania W styczniowym artykule zespół opisuje, jak za pomocą impulsów światła laserowego zmieniać orientację spinówzapisywać spintroniczne bity i jak je odczytywać, mierząc kierunek spinów. „Kolejnym krokiem powinno być zapisywanie bitów, przesuwanie ich i odczytywanie w jednym przy rządzie elektronicznym. To bardzo istotny etap i już udało nam się z tym zadaniem uporać mówi Awschalom. Przyrząd zadowala się równie niewielkimi napięciami, jak stosowane dziś w komputerach układy CMOS. Spiny elektronów natychmiast ulegają polaryzacji, kiedy te docierają do naprężonego obszaru struktury półprzewodnikowej. Następnie można spójnie (koherentnie) odwracać kierunek ich spinu”, włączając i wyłączając napięcie na elektrodach.Słowo „spójne” ma tu podstawowe znaczenie, ponieważ wiąże się z nim intrygująca możliwość wykroczenia w układach spintronicznych poza tradycyjne bity zapisywane w układzie dwójkowym jako 1 i 0 i działania na cyfrach fazowych (phase digit), które będą mogły przyjmować wartości z szerszego zbioru.

Instytut Jagielloński został powołany do życia dzięki inicjatywie profesora Wojciecha Roszkowskiego - znanego polskiego polityka, pełniącego obecnie funkcję deputowanego Parlamentu Europejskiego. Jest to ośrodek zajmujący się analizami o charakterze nie tylko historycznym i politycznym, ale także strategicznym. Utworzony został on po to, ażeby poprzez jego działalność Polska oraz inne kraje Europy Środkowej były na międzynarodowej arenie postrzegane w sposób jak najbardziej pozytywny i aby ich ranga na niej była coraz wyższa. Ma on za zadanie udoskonalać publiczne życie, a czyni to poprzez wykorzystywanie odpowiednich metod. Można w tym miejscu wspomnieć chociażby o kształtowaniu politycznej świadomości ludzi i ich obywatelskich postaw - wiąże się to dla przykładu z uczestniczeniem w wyborach, referendach i tym podobne. Rezultaty badań przeprowadzanych przez osoby działające w Instytucie są publikowane zawsze w kilku seriach. Instytut Jagielloński posiada również swoją Radę Patronacką.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych posiada pod swoją pieczą Akademię Dyplomatyczną, która ma za zadanie szkolenie przyszłych pracowników powyżej wymienionego ministerstwa. Czym dokładnie zajmuje się Instytut, o tym mówi bardzo precyzyjnie ustawa regulująca jego działalność. Ponadto jego kompetencje zostały wyszczególnione w pochodzącym sprzed pięciu lat Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.