Instytucje

Warszawa ze względu na swoją rozwiniętą gospodarkę posiada wiele siedzib licznych instytucji. Przede wszystkim znajdują się tutaj placówki państwowe, takie jak Sejm, Kancelaria Prezydenta, Senat oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Narodowy Bank Polski także należy do tego ścisłego grona. NBP powstał zaraz po zakończeniu II wojny światowej, czyli w 1945 roku. Wtedy jednak jego polityka znacznie różniła się od dzisiejszej - przede wszystkim jego bezpośrednim nadzorcą był minister skarbu, ale stan ten zmienił się w latach osiemdziesiątych. Wtedy jego działalność zamieniła się w monopol. Jednak wraz z zejściem ze sceny politycznej komunistów bank stracił swoją wartość i pozycję na rynku. Inną ciekawą instytucją znajdującą się w Warszawie jest Agencja Wywiadu, która odpowiada za zbieranie, dokumentowanie i wykorzystywanie danych pochodzących spoza granic naszego kraju. Jej początki sięgają niedalekiej przeszłości, ponieważ powołana została dopiero w 2002 roku, 29 czerwca. Wtedy tak się stało, że Urząd Ochrony Państwa Został rozwiązany. W tej samej chwili stworzono dwa osobne oddziały zajmujące się tą działalnością - jedną jest właśnie Agencja Wywiadu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kolejną interesującą instytucją jest Polska Agencja Prasowa, w skrócie PAP, która jest jednocześnie jedyną w naszym kraju państwową agencją informacyjną. Do jej zadań należy obiektywne oraz rzetelne przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji. Jej historia jest naprawdę zdumiewająca. Wszystko zaczęło się w 1918 roku, 31 października, kiedy to polscy dziennikarze postanowili przejąć Austriacką Agencję Prasową, której siedziba znajdowała się wtedy we Lwowie oraz Krakowie. Tak powstała Polska Agencja Telegraficzna, która niedługo potem została uchwalona instytucją państwową. Ogólnie wszystko w Polsce, przemysł, handel, tworzenie się firm oraz instytucji rozpoczęło się na dobre dopiero w 1945 roku, kiedy to II wojna światowa dobiegła końca. Wtedy właśnie władze komunistyczne podjęły decyzję o Warszawie jako centralnym polskim ośrodku ciężkiego, wielkiego przemysłu. Z kopyta zostało otworzonych kilkadziesiąt wielkich firm, fabryk. Największą z nich był Ursus, Huta Warszawa oraz Fabryka Samochodów Osobowych, które przyczyniły się najbardziej do postawienia naszego znękanego okupacją kraju na nogi.