dopłaty bezpośrednie dla rolników Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz

Trudne pytania Instytut Lotnictwa został powołany do życia przed osiemdziesięcioma trzema laty. Swoją siedzibę ma w Warszawie. Utworzono go w miejsce funkcjonującej wcześniej Wojskowej Centrali Badań Lotniczych. Początkowo instytucja znana była jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa, natomiast w zakresie jej kompetencji znajdowało się jedynie dbanie o właściwe odbieranie lotniczego sprzętu oraz o to, aby inwestycje z zakresu lotniczego przemysłu, który wtedy zaczął się rozwijać, przebiegały we właściwy sposób. Obecna nazwa tej instytucji pojawiła się przed pięćdziesięcioma siedem laty. Zmienił się także zakres obowiązków, kompetencje zostały w znacznym stopniu poszerzone. Na dzień dzisiejszy pracownicy Instytutu Lotnictwa mają za zadanie przede wszystkim świadczenie usług z zakresu opracowywania projektów, a także prowadzenia rozmaitych badań naukowych. Instytut współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami tego rodzaju - przede wszystkimi z tymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Instytut Elektrotechniki pod taką nazwą, jaka znana jest obecnie funkcjonuje od pięćdziesięciu ośmiu lat. Nie mniej jednak pamiętać należy o tym, iż jego historia jest zdecydowanie dłuższa. Pomysł powołania do życia tego rodzaju placówki pojawił się jeszcze na dwa lata przed wybuchem drugiej wojny światowej. Plany takie pokrzyżowała jednak właśnie wojna. Jednakże jeszcze w ostatnich miesiącach jej trwania, a mianowicie w lutym, utworzony został Państwowy Instytut Wysokich Napięć z siedzibą na Politechnice Warszawskiej. We wrześniu tego samego roku przemianowany został na Państwowy Instytut Elektrotechniczny. Ten z kolei po trzech latach przeobraził się w Główny Instytut Elektrotechniki, aby wreszcie przybrać obecną postać. Aktualnie Instytut Elektrotechniki posiada prawo w zakresie nadawania naukowych stopni. Poszczycić się może wieloma certyfikatami, które stanowią świadectwo wysokiej jakości świadczonych przez niego usług. Instytut organizuje wiele konferencji o międzynarodowym zasięgu.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest państwową instytucją, w centrum zainteresowań której leżą zagadnienia związane z międzynarodową problematyką. Na podstawie przeprowadzanych analiz są opracowywane specjalne raporty. Instytut funkcjonuje lat od lat trzynastu. Chociaż wcześniej przez czterdzieści sześć lat działała w naszym kraju placówka nosząca taką samą nazwę, to ta obecna nie leży w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w przeciwieństwie do tamtej).