Jak przeciwdziałać agresji

Bezrobocie Agresja jest w każdym z nas. Czasem przez dłuższy czas może pozostawać niezauważalna, czasem ujawnia się, a czasem nie można po prostu nad nią zapanować. Agresja może mieć najrozmaitsze przyczyny. Może być uwarunkowana tym, w jakiej aktualnie sytuacji znajduje się osoba wykazująca się agresywnością. Czasem podłożem jest dzieciństwo takiej osoby, to jak była wówczas traktowana, jakie miała wzorce osobowe, kiedy kształtował się jej charakter. Bywa też, że agresja może być wywołana przez różne choroby układu nerwowego, bądź przez leki, których zażywanie może przynosić takie właśnie efekty uboczne. Agresja sama w sobie nie jest jednak najgorsza, najgorsze jest niewłaściwe zużycie tej agresywnej energii. Przykładem tego może być bicie i wyżywanie się na otoczeniu. Bardzo często zaobserwować można ludzi, którzy nie potrafią zapanować nad swoją agresją. Wyładowują ja na swojej rodzinie, na swoich dzieciach. Przeważnie o sytuacji, jaka jest w danej rodzinie wiedzą wszyscy sąsiedzi, którzy jednak w żaden sposób nie reagują. Ważne jest, aby społeczeństwo umiało współdziałać w solidarnej pomocy. Taka solidarna pomoc ze strony wszystkich sąsiadów bywa czymś co niejednokrotnie ratuje nawet Zycie poszkodowanym. Nie należy pozostawać obojętnym na to, co dzieje się złego na naszych oczach. Agresja dostrzegalna jest również w szkole. Agresywni uczniowie krzywdzą swoich kolegów. Co straszniejsze – zastraszają ich, przez co bywa, że wiedza o istnieniu takiej sytuacji, nie wychodzi poza obręb społeczności uczniowskiej. Nauczyciele nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje w ich klasach, albo dowiadują się o tym zbyt późno. Warto, by nauczyciele w porę wyjaśnili uczniom, że w takich sytuacjach milczenie jest czymś złym, a jedynie solidarna pomoc ofierze pomocy ma wymiar pozytywny. Trudno jest jednak wyegzekwować od uczniów jakieś informacje. Ich argumentem jest to, że nie chcą być donosicielami. Rozgraniczenie tych zjawisk jest dość trudne, szczególnie dla uczniów młodszych klas. Nauczyciele mogą sobie nie poradzić z tego typu problemem. Z pomocą nauczycielom powinni zatem przyjść rodzice. Zadaniem rodziców jest ukazanie dzieciom prawidłowych dróg postępowania. Rodzice muszą wychowywać swe dzieci, ukazując im jednoznaczną granicę między dobrem a złem. Poza tym rodzice muszą mieć czas dla swych dzieci, powinni rozmawiać z nimi o ich problemach, o ich zachowaniu, o tym wszystkim, co nurtuje młode umysły. Solidarną pomocą powinni wykazać się też przeciętni ludzie, którzy, idąc ulicą, widzą, jak komuś dzieje się krzywda, jak ktoś wyładowuje swoją agresję na drugiej osobie. Oczywiście jest to niebezpieczne, nigdy nie wiemy jak agresor może zareagować, może przecież zaatakować nas samych. Ale tak naprawdę tylko reagując możemy zmienić przeświadczenie, że przestępcom wszystko może ujść bezkarnie. Nie powinniśmy być społeczeństwem patrzącym na wyrządzaną krzywdę przez palce. Bo przecież następnym razem takiej solidarnej pomocy możemy my sami potrzebować.

Tagi: agresja, przemoc, pomoc | Struktura strony