psycholog grodzisk mazowiecki

Trudne pytania Kłamstwo towarzyszy nam każdego dnia, każdy człowiek przynajmniej parę razy kłamie w ciągu dnia. Zostało udowodnione, że kłamiemy każdego dnia i robimy to w celu obrony. Kłamstwem nazywamy wypowiedź, która zawiera treści niezgodne z przekazem faktycznym. Człowiek, który kłamie specjalnie wypowiada słowa, które nie są prawdą, aby przez odbiorcę zrozumiane były jako prawda. Kłamca ma właśnie takie intencje. Kłamstwem jest również nazwana wypowiedź, która jest zgodna z rzeczywistością, choć nadawca nie ma świadomości, że tak jest. Wiadomo jest i udowodnione zostało na dzieciach, że kłamiemy, aby osiągnąć jakieś korzyści. Może to być korzyść zarówno materialna, polityczna, jak i społeczna, ale chodzi nam o zamierzony cel. Często dzieje się tak w przypadku sprzedawców, którzy próbują sprzedać klientom towar niepełnej jakości. Ludzie kłamią, aby móc podnieść poczucie własnej wartości. Niektórzy starają się kłamać, aby uchronić kogoś przed cierpieniem np. kiedy dana osoba nie powiem swoim bliskim o ciężkiej chorobie. Ale najważniejszym motywem, pod wpływem którego ludzie kłamią, jest interes osoby kłamiącej. Ludzie myślą głównie o sobie i przeważnie siebie starają się chronić.

Tożsamość często kłóci się z osobowością, choć w przypadku niektórych są do siebie bardzo podobne obie cechy. Tożsamość człowiek ma w sobie, bowiem jest to wizja na temat własnej osoby. To cechy naszego wyglądu, jakie w sobie widzimy, nasza psychika, pewne zachowania, w których widzimy ich oryginalność i niepowtarzalność. W psychologii wygląda trochę inaczej. Tożsamość, bowiem wiąże się z dwiema relacjami, które w życiu człowieka są najważniejsze. Pierwszą relacją z nich jest oczywiście stosunek do samego siebie, a drugą do ludzi i całego otoczenia, z czym związana jest również kultura i tradycja. Jest tu ukazany bardzo ważny związek, jaki łączy człowieka z jego psychofizyczną sferą, ponieważ ma on związek z nim samym oraz jego kondycją moralną, ale z drugiej strony ma to ścisły związek z innymi ludźmi. Związek opiera się głównie na postawach, które czasem są świadome, czasem mniej, a czasem wcale i ma to związek z wartościami. Wartości te mogą być ukryte w podmiocie, w innych ludziach, kulturze itp. Należy jeszcze dodać, że tożsamość niej jest łatwym pojęciem i w psychologii to skomplikowane pojęcie, szczególnie, kiedy bierzemy pod uwagą sposób, w jaki doświadczamy naszą tożsamość i to doświadczanie nazywane jest poczuciem.