Epikur

Trudne pytania Epikur stworzył bardzo ważną teorię w starożytnej Grecji, dzięki czeku jest nam znany nawet w czasach współczesnych. Epikur urodzony był na wyspie Samos i był jednym z głównych filozofów w filozofii klasycznej. Wtedy najbardziej rozważało się na temat życia oraz osiągnięcia pełni szczęścia. Życie Epikura nie jest nam jednak znane, a do naszego czasu zachowało się niezbyt wiele jego dzieł. Znamy jego całe dzieło "Zasady" oraz tylko część z "37 ksiąg o naturze". Lecz wiele informacji daje nam o nim filozof i poeta imieniem Lukrecjusz. Epikur żył na wyspie Samos w rodzinie kolonistów. W wieku lat dziewiętnastu został wysłany przez rodziców do armii ateńskiej. Jednocześnie miał tak możliwość nauki w Liceum Arystotelesa oraz Akademii Platona. Jednak nie mógł niestety spotkać się z twórcami tych szkół, ponieważ Platon zmarł w niekrótkim czasie, natomiast Arystotelesa wypędzono. Tam zetknął się z wieloma teoriami, które mu się spodobały. Kiedy już zakończył studia oraz odbył służbę postanowił podróżować po koloniach ateńskich. Pewne jest, że w dwóch koloniach założył nawet szkoły filozoficzne. Po latach kupił sobie w Atenach rezydencję, gdzie założył swoją szkołę "Ogród".

Konfucjusz był filozofem bardzo cenionym w Chinach i dzisiaj jego teorie są powszechnie znane. Konfucjusz był filozofem chińskim, jednak nie pozostawił po sobie żadnych pism. O jego ideach możemy dowiedzieć się z "Dialogów Konfucjańskich". Jego tematem rozważań zazwyczaj było zwykłe życie codzienne oraz społeczeństwo. Jego zdaniem najważniejszymi cechami, które powinny wyróżniać człowieka były praworządność, lojalność, mądrość i humanitaryzm. I są one realizowane w pięciu powinnościach. Powinny się one spełniać w relacjach między panującym, a urzędnikiem, między ojcem, a synem, starszym, a młodszym bratem, między mężem, a żoną i między przyjaciółmi. Natomiast stabilność państwa zależy od moralności każdego człowieka oraz od rodziny jako fundamentu. Konfucjusz uważał, że ważne dla ducha oraz serca jest też wykształcenie. W księdze o historii Chin zapisane jest, że miał on na imię Qiu, co oznacza pagórek i było to powodem prawdopodobnie jego wysokiego czoła. Według Chińczyków oznaczało to inteligencję. Urodził się on jako zubożały arystokrata. Miał okazję on poznać trudy życia oraz biedę, gdyż jego ojciec zmarł, gdy ten miał 3 lata, a matka wychowywała go sama.