fotografia koncertowa

Muzyka Muzyka jest częścią sztuki, a jej podstawową w dzisiejszych czasach formą ekspresji jest koncert. Koncert jest to słowo pochodzące z języka łacińskiego concerto i oznacza spieram się, walczę, współzawodniczę. Koncert jest to nic innego jak występ artysty lub grupy artystów na żywo przed publicznością. Koncerty posiadają kilka różnych form, które głównie zależą od ilości występujących podczas jego trwania artystów. W przypadki kiedy koncert odbywa się za pośrednictwem tylko jednego artysty określa się to mianem recitalu. W przypadku kiedy koncert jest organizowany przez grupę artystów może to być chór, orkiestra, czy grupa muzyczna. Nowoczesna sztuka często jest modernizowana oraz zmieniana, a co za tym idzie i koncerty często są zmieniane, a więc występują formy mieszane. Tym przypadku spotyka się między innymi występy artysty z akompaniamentem chóru czy orkiestry. Słowo koncert pojawiło się pierwotnie dzięki Adamowi Jarzębskiemu, który był bardzo wybitnym polskim kompozytorem, żyjącym w epoce baroku. Mianem tym określał on utwory o tematyce ściśle instrumentalnej, co zmieniało nieco znaczenie tego słowa, które było stosowane do określania zespołów wokalno instrumentalnych. Miejsce odbywania koncertu nie jest ściśle określone, ponieważ wiąże się ono z wystąpieniem artystycznym, które może mieć miejsce w kościele, salach koncertowych, klubach muzycznych, filharmoniach, pubach, prywatnych posiadłościach, czy nawet na wolnym powietrzu. Bardzo ważnym elementem koncertu jest nagłośnienie, które musi być odpowiednio dopasowane do wielkości publiczności, aby przekaz artysty mógł trafić do każdego widza osobno. Wraz z rozwojem sztuki oraz techniki koncertom zaczęło towarzyszyć budowanie oprawy plastycznej, czyli można tutaj zaliczyć przede wszystkim efekty świetlne, pokazy sztucznych ogni, czy pokazy taneczne. Koncert jest to również bardzo oficjalna i popularna forma kontaktu artysty z jego publicznością, ale nie da się zaprzeczyć faktu iż koncerty są jednak w dzisiejszych czasach organizowane w celach komercyjnych, ponieważ wiążą się one z koniecznością zakpienia biletu zezwalające na wstęp na koncert. Po mimo iż nie jest to wysoki koszt jednostkowy, który ponoszą poszczególni widzowie, to jednak zarobek artysty jest bardzo pokaźny. Zdarzają się jednak koncerty, które określane są mianem charytatywnych, czyli organizowane są w celu pozyskania pieniędzy, które następnie przeznaczone mają zostać na szczytny cel, jak między innymi pomoc samotnym matkom czy może wspieranie domów dziecka.