Marsz

Muzyka Marsz jest to jedna z form muzycznych, która jednak występuje również jako samodzielny utwór muzyczny. Często jest również częścią składową utworu cyklicznego, a mianowicie, serenady, symfonii, sonaty, baletu, oratorium czy opery. Marsz w największej ilości przypadków komponowany był metrum parzystym. Powstanie marsza jako samodzielnej formy muzycznej szacuje się na XVII wiek, jednak analizując poszczególne intrady, które powstawały w wieku XVI, można rozpoznać bardzo wiele cech wspólnych, które mogłyby oznaczać nieco wcześniejsze powstanie gatunku marsz. Marsz posiada kilka bardzo ważnych cech, dzięki którym staje się on tak bardzo charakterystyczny, a mianowicie nieskomplikowana melodyka, wyraźny kontur rytmiczny, mocna część taktu jest mocno akcentowana, często zdarza się również imitowanie formuł, które są niezwykle typowa dla instrumentów muzycznych perkusyjnych. Marsz jest najczęściej postrzegany jako muzyka wojskowa, która odtwarzana lub wykonywana jest podczas parad wojskowych. Jako muzyka towarzysząca przemarszu wojsk, stosowana była już w starożytnym Rzymie. Wraz z rozwojem technologicznym świata oraz sztuki, marsz zaczął coraz bardziej stawać się integralną częścią kultury wojskowej. Na przełomie średniowiecza oraz renesansu w oddziałach wojskowych szkolono specjalnych żołnierzy muzyków, którzy mieli za zadanie wykonywać proste utwory marsza, które z kolei miały wspomagać kroki podczas marszu wojska. Pierwsze marsze, które miały powyższe zastosowanie często bywały improwizowane na przeróżnych instrumentach, między innymi na trąbkach, szałmajach, serpentach czy cynkach, oczywiście najczęściej odbywało się to w towarzystwie bębnów. Marsz był również bardzo popularną formą muzyczną wśród polskiej arystokracji. Na dworach królewskich od czasów Jana III Sobieskiego utrzymywano kapelę janczarską, która grała muzykę wojskową między innymi na instrumentach tureckich. Kolejnym krokiem rozwoju marsza było zupełne usamodzielnienie się tej dziedziny muzyki. Stała się ona bardzo popularna, a dzięki temu udało się jej wejść do oper i baletów. Marsz w operach oraz baletach spełniał funkcję choreotechniczną, jednak co ważniejsze z upływem czasu marsz stał się jednym z podstawowych elementów grand-opera z XIX wieku. Podczas epoki Romantyzmu marsz doczekał się bardzo wielu wersji, jak między innymi, marsz wojskowy, marsz żałobny, marsz weselny, marsz charakterystyczny. Marsz dzięki taki wielkiej różnorodności stał się bardzo popularny na terenie całej europy.