Muzyka słuchawki

Muzyka Muzyka jest to zjawisko określane mianem sztuki, które jednocześnie w naszym społeczeństwie znajduje się od bardzo dawna, tak więc można się spodziewać iż nowoczesne pojęcie muzyki potrafi wyróżnić jej bardzo wiele rodzajów. Oczywiście jednym z nich jest muzyka wokalna, która stanowi zdecydowanie dość znaczącą część tej gałęzi sztuki. Muzyka wokalna jest to muzyka, która przeznaczona jest dla głosów ludzkich, a więc nie tylko głosów solowych, ale również zespołów chóralnych, oraz połączonych z akompaniamentem instrumentalnym. Sami więc widzimy iż muzyka wokalna jest jedynie częścią muzyki, a stanowi całkiem pokaźna część sztuki. Muzyka wokalna jest znana człowiekowi od bardzo dawna, ponieważ pojawiła się jeszcze przed muzyką instrumentalną, co w gruncie rzeczy jest dość logiczne z tego punktu widzenia iż głos człowieka znacznie szybciej się rozwinął niż jakikolwiek rodzaj instrumentu muzycznego, który miał jednoznaczne przeznaczenie. Muzyka wokalna rozwijała się różnorodnie na przełomie epok, tak więc można różne jej rodzaje przypisać do poszczególnych epok, a najbardziej charakterystyczne to przede wszystkim epoka średniowiecza w której dominowała zdecydowanie muzyka określana jako chorały, następnie w epoce renesansu muzyka wokalna w głównym stopniu zwracała się w stronę muzyki chóralnej, czyli przede wszystkim msze, psalmy, motety, madrygały, chansons oraz kanony. Kolejną bardzo wyraźną epoką jest barok, gdzie bardzo szybko i barwnie zaczęła się rozwijać część muzyki przeznaczona dla chórów i różnego rodzaju orkiestr. Muzyka wokalna co zostało wspomniane na początku dominowała znaczne nad muzyką instrumentalną aż do roku 1600. Epoką przełomową dal muzyki okazał się barok, w którym muzyka instrumentalna oraz muzyka wokalna osiągnęły takie same znaczenie. Niestety po roku 1750 muzyka wokalna znacznie ucierpiała i jednocześnie straciła wiele popularności na rzecz muzyki instrumentalnej. Dzięki takiej zmianie okazało się iż wielu artystów mogło zyskać wiele popularności. Forma pieśni (czyli rodzaj utworu wokalnego, którego w dzisiejszych czasach znamy wiele rodzajów, a między innymi pieśń jednoczęściowa, trzyczęściowa, aria, dumka, lauda oraz wiele innych) zaczęła się niezwykle dynamicznie rozwijać szczególnie w romantyzmie oraz klasycyzmie, dzięki wielkim artystom, w których gronie zaszczycił się szczególnie Franciszek Schubert. Dzięki muzyce wokalnej jednak można było przekazać bardzo wiele treści oczywistych, a w przypadku utworów instrumentalnych w o wiele większym stopniu stawia się na przekazywanie emocji.