Orkiestra

Muzyka Muzyka jest to zjawisko określane mianem sztuki pięknej. Jednak nie powstaje ona sama w sobie, a jest tworem działalności człowieka lub zwierzęcia. Muzyka jest również kreowana poprzez zespół ludzi, który nosi miano orkiestry. Orkiestra jest to zespół instrumentalny, który najczęściej zawiera w sobie od kilku do nawet kilkudziesięciu czy kilkuset instrumentów, które muszą być oczywiście obsługiwane przez człowieka. Bardzo ważnym aspektem, o którym zdecydowanie nie wolno zapamiętać jest synchronizacja tak ogromnej ilości instrumentów. Proces ten spoczywa na barkach osoby nazywanej dyrygentem. Dyrygent zajmuje się kierowanie orkiestrami instrumentalnymi jak chóry, zespoły kameralne, orkiestra symfoniczna, orkiestra dęta. Dyrygent posiada bardzo odpowiedzialne zajęcie, które musi być wykonane na bardzo wysokim poziomie, ponieważ od jego pracy będzie zależał efekt wystąpienia całej orkiestry. Do roli dyrygenta należy przede wszystkim przygotowanie zespołu do wystąpienie, stworzenia odpowiednie atmosfery, która pomoże w pracy zespołu, oraz dopasowanie wykonawców do utworu w celu polepszenia jakości wystąpienia. Dyrygent zajmuje charakterystyczne miejsce, ponieważ stoi on najczęściej przed orkiestrą twarzą do nich, co w gruncie rzeczy oznacza iż znajduje się on plecami do publiczności, jednak jest to wymóg konieczny. Musi on być bardzo widoczny dla orkiestry, ponieważ kieruje on grą zespołu, a więc najczęściej znajduje się ona na specjalnym podwyższeniu. Do dyrygowanie orkiestrą posługuje się batutą, laską tambourmajora lub własnymi rękami. Dyrygent to człowiek który musi wykazywać kilka bardzo ważnych cech, jak między innymi ogromna muzykalność, charyzma i talent muzyczny. Powstawanie orkiestry jest bardzo ciekawe, ponieważ sowich początków doszukuje się w zespołach, które odtwarzały muzykę na miejskich dworach w średniowieczu oraz renesansie. Początkowo orkiestry składały się jedynie z kilku członków co z biegiem czasu ulegało zmianie na korzyść liczniejszych orkiestr. Rozwijanie się orkiestr jest bardzo charakterystyczne, a największy na to wpływ miał wzrost majętności ówczesnej społeczności, a co za tym idzie również rosnące potrzeby kulturowe spowodowały iż orkiestry zaczęły odgrywać coraz to ważniejsze role podczas wszelkich imprez publicznych czy też prywatnych. Największy wzrost znaczenia koncertów ówczesnych czasach można zanotować w Niemczech co również miało wpływa na resztę Europy, która bardzo szybka zaakceptowała formę koncertów jako doskonałą rozrywkę.