Stare Miasto

Stare Miasto w Warszawie jest dzielnicą w tym mieście, w którym zaprezentowane są architektoniczne sposoby rozwiązywania problemów budowniczych w XVIII i XVII wieku. Ogólny wygląd stylizowany jest na czasy średniowieczne, a całość dzielnicy otoczona jest starym, XIV wiecznym murem obronnym. Posiada także prostokątny rynek, a cała jej wielkość nie jest relatywnie duża. Stare Miasto było ciągle unowocześniane w dawnych latach. Ciągle dodawano nowe budynki, rekonstruowano nowe. Nawet na rok przed wybuchem wojny doszło do tego, że zrekonstruowano większość muru oraz Barbakanu. Jednak podczas wojny Stare Miasto zostało zniszczone niemal w całości. Mówi się o 90 procentach pochowanych w gruzach. Z całego, pięknego Starego Miasta, które było pięknym świadectwem wieloletności tych terenów, przetrwały jedynie dwa budynki. Po powstaniu warszawskim rozwścieczeni Niemcy postanowili zastraszyć całą Europę i zdecydowali niemal całkowicie zniszczyć miasto. Co ciekawe, jeszcze w 1939 roku, po pierwszych nazistowskich nalotach, kiedy zostały zniszczone tylko niektóre fragmenty starej dzielnicy, w podziemiach, tworzono pierwsze szkice, plany odbudowy tylko tych niektórych, uszkodzonych fragmentów. Nie było wtedy wiadome, co wydarzy się w przyszłość, jednak już wtedy ich plany z góry skazane były na porażkę. Zaraz po wypędzeniu Niemców z terenu stolicy zjechali się do niej członkowie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Już wtedy rozpoczęli zakreślone na szeroką skalę planowanie co do mających powstać budynków, chociaż jeszcze wtedy nie było do końca wiadomo, czy to Warszawa będzie w dalszym ciągu stolicą Polski. Jednak po zjeździe bardzo szybko wysłali do odpowiednich władz o zezwolenie na planowanie i organizowanie odbudowy, na co odpowiedziano zgodą. Szybko zjechali się kolejni inżynierowie, którzy zaczęli szacować straty i oceniać możliwości odbudowy. Całkowicie zbudzone Stare Miasto było praktycznie niemożliwe do odbudowania, ponieważ leżał na nim sam gruz, tylko i wyłącznie, poza dwoma, niewiele przynoszącymi budynkami. Jednak zachowały się pewne malowidła jednego z warszawskich malarzy, gdzie było dość jasno widać, co i gdzie się znajdowało, jaką miało konstrukcję, z czego było zrobione i tak dalej. Głównie na tych podstawach, podpartych niewielką ilością ocalałych dokumentów udało się zrekonstruować wiele elementów Starego Miasta.