System GPS

Trudne pytania Oczywiście, dysponując systemem GPS, niewielu korzysta jeszcze z żyroskopu. Ale jest on nadal niezastąpiony, jeżeli przez długi czas siedzi się w tytanowej skorupie głęboko pod wodą i nie wolno hałasować. Nie przypadkiem za badania płaci marynarka wojenna”. Wojsko jest też zainteresowane systemami nawigacyjnymi, które działałyby nawet w przypadku całkowitego zagłuszenia sygnałów GPS. Interferometr atomowy zawiera dwie grupy atomów i mierzy rozkład pojawiający się w wyniku ich interferencji. Podobnie jak wszystkie obiekty kwantowe kondensat BosegoEinsteina wykazuje po części właściwości falowe, po części cząstkowe. Kiedy kropla kondensatu rozpadnie się na dwie, każda z nich jest początkowo opisywana przez falę o takiej samej długości i fazie. Ale jeżeli obydwie części pokonają różne drogi, w chwili rekombinacji ich parametry będą różne.

Nauka może odpowiedzieć na pytanie:, "dlaczego istniejemy" i wyjawić sens ludzkiej egzystencji.Przez prawie pól miliona lat istnienia ludzkości nie potrafiliśmy przekonywująco odpowiedzieć na pytanie: "dlaczego jesteśmy?" Dopiero 150 lat temu nauka po raz pierwszy spróbowała uchylić rąbka tajemnicy. W 1859 roku Karol Darwin wydal książkę, która zmieniła świat, a jej opublikowanie wstrząsnęło duchowymi fundamentami epoki. Społeczeństwa epoki wiktoriańskiej musiały stawić czoło groźnym rewolucjom, burzącym uznany porządek rzeczy. Większość z nas już nie protestuje, kiedy dzieci uczą się w szkołach o tym, że pochodzimy od małpy. Mówi się, że Darwin miał jeszcze jedno przesłanie. Nie tylko powiedział, jak zaistnieliśmy, ale próbował także przekazać, dlaczego istniejemy i jaki jest sens życia. Na ziemi żyje około 10 milionów gatunków zwierząt. Przed Darwinem nikt nie potrafił wyjaśnić sekretu różnorodności organizmów i złożoności ich budowy. Każdy element ciała i każdy szczegół zachowania zwierzęcia wydaje się być starannie dopasowany do jego środowiska. Płetwy czynią zwierzę świetnym pływakiem, smukle ciało geparda czyni go najlepszym w pościgach.

Takie wahania grawitacji mogą ujawnić obiekty niewidoczne, ukryte głęboko pod ziemią lub pod wodą". Anomalie mogą być wywołane przez obszary roponośne, żyły zawierające rudy metali, jaskinie, a nawet podziemne bunkry i tunele. „Interferometry atomowe miałyby dokładność od 100 do 1000 razy większą niż najlepsze dziś czujniki ruchu obrotowego, jakimi są mechaniczne żyroskopy przewiduje Cornell. Powodem, dla którego potrzebujemy naprawdę skutecznych żyroskopów, jest precyzyjne obliczanie pozycji.