Uniwersytety

Warszawa jest największym skupiskiem uniwersytetów naukowych w całej Polsce. To jedna z największych skupisk uczelni w całej Europie - tylko tutaj znajduje się 66 uczelni i to państwowych, nie wliczając w to uczelnie prywatne i zaoczne. Przede wszystkim na pierwszy plan znajduje się Uniwersytet Warszawski, który powstał w 1816 roku i przez szesnaście następnych lat nazywał si Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. Dopiero w 1830 roku ówczesny cesarz rosyjski oraz Mikołaj I, ówczesny król Polski, postanowili przemienić nazwę uczelni na Uniwersytet Królewsko-Aleksandrowski - miało to być oddanie czci zmarłego brata polskiego króla - Aleksandra I. Uniwersytet Warszawski obrał tę nazwę dopiero na początku XX wieku, w 1915 roku. Nadchodzące fale okupacyjne bardzo często zmuszały uczelnię do zmiany nazwy oraz jej ogólnej organizacji. W czasie II wojny światowej działalność Uniwersytetu Warszawskiego została zachwiana przez okupację niemieckiego wojska na terenie Polski, przez co musiał przyjąć nazwę Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Dopiero po wojnie, gdy dobiegła ona końca, zdecydowano się na przywrócenie pierwotnej nazwy i od tego czasu zaczyna się historia Uniwersytetu Warszawskiego, jaki znamy. Uczelnia miała w posiadaniu aż 44 rektorów, z czego do dzisiaj jest nim Katarzyna Chałasińska-Macukow. Kolejną ważną dla Warszawy uczelni jest Politechnika Warszawska. W całym kraju oraz środkowo-wschodniej Europie jest najlepszą w swojej dziedzinie uczelnią techniczną. Jej główny gmach postawiony jest w samym centrum stolicy - między ulicami Nowowiejską, Koszykową, a Aleją Niepodległości. Poza tymi uczelniami oczywiście działają tu liczne uczelnie mniej znane, ale równie profesjonalnie tworzone. Jakiś czas temu tygodnik polityczny "Wprost" sporządził ranking najlepszych warszawskich szkół i wygrały zdecydowanie Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania, znana także jako Polish Open University. Wielką, dosłownie wielką, ciekawostką jest liczba studentów w warszawskich uczelniach, których liczba stanowi blisko trzydzieści procent wszystkich mieszkańców stolicy. Ambitniejsi studenci posiadają także własną rozgłośnię radiową znaną jako Radio Kampus. Jej pełnoprawnym szefem jest administracja Uniwersytetu Warszawskiego, a sama audycja prowadzona jest w profesjonalny sposób.