Wisła

Wisła jest największą rzeką w całej Polsce, tuż przy zalewisku Morza Bałtyckiego najszerszą oraz przebiega przez centrum stolicy Polski - Warszawy. Jej pełna długość wynosi 1047 kilometrów. Jej źródła znajdują się na wysokości 1106 metrów nad poziomem morza. Są to tereny południowej Polski. Ponadto drugie źródło znajduje się nieopodal Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Kierunek przepływu rzeki jest wyznaczony na południe. Wisła jest rzeką o silnym prądzie, przepływającą przez kilka ważniejszych miast. Niektóre z nich to Oświęcim, Dęblin, Warszawa, Włocławek, Toruń, Tczew oraz Gdańsk. Jej delta rozpoczyna się i uchodzi w Zatoce Gdańskiej. Rzeka jest bardzo rozległa i przepływa przez wiele środowiskowych ośrodków, kompleksów leśnych oraz parków narodowych. Jednak od kilkunastu lat występuje pewien poważny problem związany z Wisłą. Mianowicie jej zanieczyszczenie jest ogromne. Kontrolowanych fragmentów rzeki jest na 894 kilometrów, a z tego aż 93 procent jest zanieczyszczona. Tylko niektóre fragmenty bronią się trzecią klasą czystości, co niezbyt dobrze mówi o naszych zwyczajach. Co gorzej rocznie Wisła potrafi przetransportować do Morza Bałtyckiego ponad 2 miliony sześcienne rzecznego rumowiska. Coraz częściej mówi się także o zanieczyszczeniu bakteryjnym. Wszystko to wynika z pewnego prostego faktu. Wszystkie te problemy są przyczyną głównie zanieczyszczeń wyrzucanych do rzeki przez rolników, jednak nie ma w tej sprawie oficjalnego statusu. Kilka lat temu World Wildlife Fund zbadał całą rzekę, oceniając jej poziom czystości. Wyniki badań były wręcz zastraszające. Ponad połowa całej długości Wisły nie mieściła się w żadnej, nawet najgorszej klasie czystości. Można więc uczciwie przyznać, że Wisła w dużej mierze składa się z zanieczyszczonej wody nieprzeznaczonej do zbyt wielu zastosowań. Dodatkowo w 2006 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że tylko w tym roku stężenie metali ciężkich w wodzie Wisły znacznie wzrosła. Wisła jest bardzo problematyczną rzeką i utrudniającą spokojne mieszkanie w jej pobliżu przede wszystkim dlatego, bo często wylewa. Znana wszystkim wielka powódź pod koniec lat dziewięćdziesiątych była tego najlepszym dowodem. Mało jednak wykorzystujemy potencjał naturalny wynikający z siły rzeki. Istnieje tylko jednak elektrownia wodna, zbudowana we Włocławku, która wykorzystuje siłę Wisły. (Fot: Wikipedia)