psychiatra młodzieżowy kraków

Trudne pytania Podobna jest postawa dwóch niemieckich profesorów, którzy starają się usprawiedliwić działalność profesora Spannera. Szukając wytłumaczenia w ideologii profesora zło staje się czymś pozytywnym. Nastąpiło to powikłanie pojęć etycznych i moralnych. Autorka porusza tu również problem dotyczący życia dzieci w obozie. Dal nich nie istnieje rzeczywistość pozaobozowa. Przeglądając się dorosłym sami zatracają wartości moralne i etyczne. Bawiąc się w palenie Żydów sami przyczyniają się do zbrodni. Należy postawić sobie pytanie: Czy z takich dzieci mogą wyrosną ludzie o zdrowej psychice? Odpowiedź jest merytoryczna, w sumie nie wymagająca odpowiedzi. Ale trzeba to uwzględnić. To my rodzice od urodzenia naszych pociech, wpajamy i przekazujemy im wszelkie wartości moralne, co powinni robić , a czego nie, co jest możliwe ,a co zakazane. W ten sposób dziecko przy dorastaniu będzie umiało odróżnić dobro od zła, a to jest dla niego najważniejsze. Taka postawa dorosłych względem dziecka tak jak w opowiadaniu Borowskiego pozostawiła tym dzieciom na zawsze uraz w psychice.

Innym przykładem wpływu wojny na psychikę ludzką jest postawa młodego człowieka w opowiadaniu pod tytułem "przy torze kolejowym" .Najpierw pomaga on żydówce, a potem ją zabija. Co on sobą reprezentuje? Raczej nic dobrego, kompletne zero. Czy śmierć dla tej kobiety miała być ostatnim aktem miłosierdzia? Nikt nie jest upoważniony do tego, aby odbierać życie drugiemu człowiekowi nawet jeśli by był najgorszym naszym wrogiem. Jednak system faszystowski, który był przeciwstawieniem i zaprzeczeniem kultury i tradycji europejskiej miał ogromny wpływ na postępowanie ludzkie. Bardzo ważne słowa umieściła Nałkowska na samym początku utworu umieściła doskonały zwrot "to właśnie ludzie ludziom zgotowali ten los". Słowa te stanowią motto "Medalionów". To właśnie w nich zawarta jest ta cała straszliwa prawda o człowieku, jaki człowiek to potrafi być potworem. Pojęcie ludzki kojarzy nam się z czymś dobrym, pozytywnym, z pewnymi dodatkami, wartościami moralnymi. Przecież to z inicjatywy człowieka postawiono Fabrykę śmierci.v