Komponowanie muzyki

Muzyka Komponowanie muzyki jest to inaczej mówiąc cały proces powstawania utworu muzycznego. Kompozycja jako pojęcie obejmuje zakres wiedzy, zestawy wykonywanych czynności oraz stosowanie technik, które pozwalają kompozytorowi tworzyć utwory muzyczne. Kompozycja jest to pojęcie, które posiada kilka bardzo ważnych elementów składowych, a są to notacja muzyczna, orkiestracja, instrumentacja (jest to pojęcie, które polega na doborze określonego sposobu użycia wszelkich instrumentów, które zostały przewidziane przez kompozytora do realizowania tworzonego utworu. Instrumentacje można również scharakteryzować jako umiejętność rozłożenia muzyki na instrumenty, które następnie składają się na orkiestrę. Instrumentacja polega między innymi na wykorzystywaniu oraz tworzeniu kolorytu orkiestrowego, łączeniu dźwięków instrumentalnych oraz ich uprzednim planowaniu, modelowaniu artykulacji, efektów i technologii orkiestry. Wszelkie elementy technologiczne, mają za zadanie odpowiednie dobranie instrumentów, a przy tym połączenie ich w grupy czyli między innymi instrumenty blaszane, perkusje, smyczki czy instrumenty dęte drewniane, jednak również określa liczbę instrumentów oraz sposób w jaki należy ich używać. W gruncie rzeczy można powiedzieć iż brzmienie orkiestry jest niemalże całkowicie uzależnione od tego w jaki sposób ułożone zostaną elementy technologiczne, jednak nie należy zapominać o takich elementach jak agogika, rytmika, melodyka, faktura czy harmonika. Jeżeli rozważamy typy brzmienia, to możemy wymienić dwa podstawowe czyli homogeniczny oraz poligeniczny). Podczas rozważania komponowania muzyki musimy również poruszyć temat elementów znajdujących się w kontekście utworu muzycznego, a są to melodia (jest to szereg dźwięków, których wysokość nieustannie się zmienia. Musimy pamiętać jednak o tym iż dźwięki te muszą następować po sobie w określonym porządku), harmonia (jest to jeden z elementów dzieła muzycznego, dotyczy on przede wszystkim współbrzmienia dźwięków, a za razem ich połączenia, które jest uporządkowane według ścisłych zasad. Harmonię można również podzielić na kilka elementów, a mianowicie harmonię klasyczną, jazzową, dodekafoniczną oraz serialną ) i rytm (odpowiada za zorganizowanie przebiegu czasowego utworu muzycznego. Podstawową cechą rytmu jest to iż każdy dźwięk różni się od innego długością. W rytmie dźwięki mogą być akcentowane lub nie. Po zastosowaniu określonego metrum, dźwięki mogą być łączone w grupy metryczne, a to z kolei wpływa w sposób bezpośredni na regularność akcentów muzycznych.)