Układ Warszawski

Pełna, oficjalna nazwa Układu Warszawskiego to Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej. Jest to układ sojuszniczy, wojskowo-polityczny, który zawały państwa Europy Wschodniej i Środkowej, który zawali dziesięć lat po II wojnie światowej. Miał on za zadanie nie doprowadzić nigdy takiej sytuacji, jaką stworzył Adolf Hitler swoim reżimem. Postanowiono zawrzeć ten układ, ponieważ Republika Federalna Niemiec ponownie podjęła pracę nad militaryzacją kraju. Członkami Układu Warszawskiego były: Węgierska Republika Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rumińska Republika Ludowa, Republika Czechosłowacka, Niemiecka Republika Demokratyczna, Bułgarska Republika Ludowa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Albańska Republika Ludowa. Wtedy były to niemal wszystkie komunistyczne państwa w całej Europie, poza Federacją Ludową Republiki Jugosławii. Ustalono prostą zasadę, że w razie przyszłego ataku na któreś z tych państwo, wszyscy mają sobie zgodnie pomagać. Utworzono pakt ponieważ kilka lat wcześniej kraje zachodnie powołały do życia NATO, a Układ Warszawski miał być tak jakby zabezpieczeniem Europy w wypadku ewentualnego zamachu na których ze stanów. Okazało się jednak, że nie był on zbyt potrzebny nawet. W ciągu całego swojego istnienia, Układ Warszawski wykonał tylko jedną wspólną operację o kryptonimie "Dunaj". W tym czasie zaczynała się tak zwana cicha wojna, a konkretnie to wyścig zbrojeń, który trwał między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jednak Stany po wstąpieniu do NATO miały absolutną przewagę liczebną wojsk oraz popularnych w tamtych czasach głowic nuklearnych (o wiele potężniejsze od tych, które zrzucono pod koniec II wojny światowej). Rosja dysponowała zaledwie 200 pociskami tego typu, a członkowie NATO ponad trzy tysiące! Tak więc w przypadku wybuchu wojny atomowej najprawdopodobniej zależałoby to od szybkości zrzucenia tych pocisków na dane państwo. Na szczęście nigdy do tego nie doszło, choć ludzie już przygotowywali się na kolejny po II wojnie światowej konflikt zbrojny oparty na zaangażowaniu wszystkich państw. Układ Warszawski postanowiono jednak rozwiązać. Było to w 1991 roku, 1 lipca, a zaczęto zastępować ją skupioną na gospodarce Unią Europejską, która ma wspomagać siebie nawzajem w obliczu nadchodzących kryzysów gospodarczych.