Warunki i ograniczenia obrotu

Konkretne dobra wymagają stałych rozwiązań prawnych dotyczących kwestii takich jak jak obrót nimi zarówno na rynku pierwotnym jak i też na rynku wtórnym. Im większa wartość samych dóbr tym ważniejsze by faktycznie stworzone były konkretne regulacje omawiające kwestie kupna i sprzedaży dóbr tego samego rodzaju. Przykładem dóbr których obrót bezwarunkowo musi być regulowany dokładnie są nieruchomości. Z tego tytułu że zawsze obrót nieruchomościami wiąże się z przepływem określonych i to dużych środków pieniężnych. Warto spoglądając na uregulowania prawne przyjrzeć się w jaki sposób na rynku krajowym można obracać nieruchomościami. Jasnym jest dla osób fizycznych że najbardziej podstawową formą jest klasyczna umowa kupna sprzedaży między dwoma podmiotami najczęściej osoba fizyczną a pośrednikiem albo drugą osobą fizyczną. Takie umowy podpadają pod regulacje kodeksu cywilnego opisującego szczegółowo jakie warunki muszą być spełnione by doszło do sprzedaży samej nieruchomości. Tu też widać szczególne warunki i zasady mianowicie te które przede wszystkim pilnują pewności obrotu prawnego .Mianowicie właściciel albo osoba za właściciela się poddająca musi przedstawić szereg wymaganych dokumentów. Przede wszystkim takie jak potwierdzenie prawa do nieruchomości czyli wypis z aktu własności i księgi wieczystej. Ten wspomniany dokument jest w rzeczy samej formą dowodu tożsamości gruntu i nieruchomości w postaci lokalu użytkowego czy mieszkalnego. a Wraz n W każdym mieście prowadzona jest ewidencja w postacie ksiąg gdzie wpisywane są grunty wraz z przynależącymi budynkami. Dzieje się tak właśnie z tego powodu by każdy zainteresowany mógł sprawdziwszy dana nieruchomość faktycznie należy do deklarującego się jako właściciel człowieka czy też innego podmiotu. Kupno nieruchomości jest zbyt poważną kwestią by dawać wiarę tylko i wyłącznie na podstawie oświadczenia. Kolejnym warunkiem czy też ograniczeniem które jest istotne jest sama forma zawarcia umowy. Mianowicie w przypadku sprzedaży nieruchomości jest konieczne zachowanie formy pisemnej. W innym przypadku sama umowa z gruntu prawa jest nieważna i nie niesie żadnych skutków prawnych. Czyli nawet jeżeli kupujący świadczy na rzecz sprzedającego odpowiednią ustaloną wcześniej cenę nie mamowy o tym by umowa była skutecznie zawarta. Wprowadzono takie ograniczenie co może kogoś zaskoczyć by chronić przede wszystkim kupującego. Właśnie z tego powodu że nieruchomości są dobrami o konkretnej wartości. Sama forma pisemna jest już silnym zabezpieczeniem przed sytuacjami w których niepoważny sprzedający właśnie ustnie wycofał by się z umowy. Ewentualnie twierdził że umówiona cena była inna i odmawiał wydania rzeczy. Jednak samo wprowadzenie formy pisemnej to nie wszystko. Dodatkową restrykcją jest wymóg zawierania tej umowy przed notariuszem który jest gwarantem urzędowym prawidłowości zawieranej transakcji. To na nim ciąży odpowiedzialność zawodowa za niedopatrzenie czy niedbałość wskutek którego sprzedana by była nieruchomość z wadą prawną. Widać zatem wyraźnie że zapisy ograniczające swobodę obrotu chronią kupujących jako stronę ryzykującą zdecydowanie więcej.