Zenon z Kition

Trudne pytania Zenon z Kition był założycielem szkoły stoickiej, jednej z najważniejszych szkół filozoficznych w Grecji. Myśli filozoficzne Zenona z Kition powstały po części dzięki Sokratesowi oraz cynikom, których poglądy nie podobały się absolutnie. Szkoła, którą pragnął stworzyć miała być jego odpowiedzią na powstały wcześniej "Ogród" Epikura. W czasach jego życia był najsłynniejszym filozofem w całych Atenach. Na jego nauki przyjeżdżali ludzie z niemal całej Grecji. Dzięki niemu powstał stoicyzm, którego ideą było zachowanie spokoju w każdej sytuacji, czy to w szczęściu, czy w cierpieniu. Twierdził, że najgorsza rzecz, to poddanie się wszelkim namiętnościom i emocjom. Ważne był też jego stwierdzenie, że szczęściem dla człowieka jest tylko cnota. To ona potrafiła uczyć życia, które byłoby zgodne z naturą oraz rozumem. Cnota prowadzi, bowiem do obojętności wobec wszelkich zdarzeń. Uważał, e to uczucia są wszelkim źródłem zła. Wierzy również, że każdy człowiek ma swoje przeznaczenie. Dlatego właśnie, cnota rozumiana była również jako poddanie się biegowi wszelkich zdarzeń. ale wszystko, co się czyni, należy czynić z głosem własnego serca.