Muzyka

Muzyka Muzyka jest to nic innego jak organizacja struktur dźwiękowych w czasie. Muzyka jest powszechnie uważana jako jeden członek sztuk pięknych. Nie da się oczywiście zaprzeczyć faktu iż muzyka posiada ogromy wpływ na psychikę człowieka. Zestaw struktur dźwiękowych jakie układają się w muzykę skonstruowane są z zestawów fal akustycznych. Powyższe fale akustyczne posiadają szczegółowo dobrane częstotliwości, amplitudy oraz cisze pomiędzy poprzednimi elementami. Tworzenie muzyki ma swoje szczegółowe cele, a mianowicie ma ona w określony sposób oddziaływać na słuchacza. Muzyka jest określana jako zjawisko, którego odbiór odbywa się w sposób subiektywny. Znaczy to nic innego jak to iż każdy słuchacz będzie określony utwór muzyczny odbierał inaczej, według własnych ściśle określonych predyspozycji, znanych społecznych kryteriów wartości. Ważny wpływ na postrzeganie muzyki ma również nastrój słuchacza. Muzyka często bywała porównywana do mowy ludzkiej, jednak od naszej mowy różni się bardzo mocno, przede wszystkim abstrakcyjnością przekazywanych treści, a co najważniejsze do jej tworzenia oprócz głosu ludzkiego wykorzystuje się bardzo szeroką gamę instrumentów muzycznych. Muzykę określa się również jako jeden z przejawów naszej ludzkiej natury. Nie da się ominąć faktu iż muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze, nie tylko podczas relaksu, ale również podczas pracy czy różnego rodzaju obrzędów. Muzyka najczęściej jednak łączona jest z tańcem i słowem. Warto nadmienić iż muzyka początkowo tworzona była przede wszystkim w celach praktycznych, czyli miała pomagać człowiekowi w różnych sytuacjach życiowych jak pomoc w nauce, pomoc w pracy zespołowej czy nawet stawała się formą komunikacji. Muzyka wraz ze swoim rozwojem stała się istotnym elementem identyfikacji zespołowej. Po pewnym czasie rozwijania się muzyki stała się ona integralną i nieodłączną gałęzią sztuki. Muzykę określono w pierwszej części artykułu jako struktury dźwiękowe, a te z kolei można podzielić na kolejne szczegółowe elementy, a są to mianowicie rytm, melodia, harmonia (jest to współbrzmienie dźwięków), artykulacja (sposób pokazywania dźwięków), dynamika (natężenie dźwięków), kolorystyka (określa barwę i rodzaj dźwięku), agogika (tempo dźwięku oraz jego zmiany), forma (metoda, według której zbudowano utwór muzyczny), akustyka (akustyka jest bardzo często pomijana, jednak jest to bardzo ważny element, który dotyczy w największym stopniu muzyki akustycznej).