Muzyka ludowa

Muzyka Muzyka jest to kategoria sztuki, która posiada bardzo wiele twarzy. Muzykę najczęściej dzieli się na ogólne dwa typy, czyli muzykę poważną oraz muzykę rozrywkową, jednak w dzisiejszych czasach nie możemy się ograniczać jedynie do takiego podziału, ponieważ nieustannie poszerzająca oraz rozwijająca się sztuka przygarnia coraz to nowe rodzaje muzyki. Jedną z bardzo charakterystycznych jej odmian jest oczywiście muzyka ludowa. Jest to jeden z najbardziej znanych nam i jednocześnie z najstarszych przejawów kultury nie tylko duchowej ale również psychicznej każdej grupy etnicznej. Muzyka ludowa jak się można w gruncie rzeczy domyślić w największym stopniu ma związek z życiem codzienny określonej społeczności, ale również z życiem religijnym, jaki ma znaczący wpływ na życie poszczególnych grup, etnicznych zwłaszcza w małych miejscowościach oraz na wsiach, gdzie muzyka ludowa przetrwała do dzisiejszego dnia, oraz jest tam bardzo mocno zakorzeniona. W większych miastach muzyka ludowa nie jest tak mocno popularna, a w przypadku kiedy się z nią spotykamy jest ona dziełem najczęściej wyspecjalizowanych zespołów muzycznych, które poświęciły swoją twórczość wyłącznie muzyce ludowej. Muzyka ludowa to nie tylko dźwięki ale przede wszystkim śpiew, taniec oraz akompaniament instrumentów muzycznych, najczęściej ludowych. Występy zespołów zajmujących się tworzeniem muzyki ludowej w dzisiejszych czasach zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością, co stanowi swego rodzaju powrót o korzeni, ponieważ przez pewien czas rozwoju sztuki człowieka, muzyka ludowa zajmowała bardzo odległe stanowisko, co było w gruncie rzeczy wielką krzywdą dla tej części sztuki. Muzyka ludowa coraz częściej staje się integralną częścią imprez masowych, większych miejskich wystąpień oraz uroczystości. Muzyka ludowa posiada bardzo ciekawą historię, ponieważ w przeciwieństwie do innych kategorii muzyki muzyka ludowa jest bardzo stara, a co za tym idzie początkowo nie było mowy o zapisie fizycznym w postaci nut. Tak więc muzyka przekazywana była z pokolenia na pokolenie w drodze zapamiętywania. Warto nadmienić iż nawet wielcy kompozytorzy jak Fryderyk Chopin bardzo często czerpał pomysły do swoich dzieł z usłyszanych podczas spaceru pieśni ludowych. Muzyka ludowa jest bardzo wszechstronna, a co warto zauważyć cechuje ją przede wszystkim bardzo wielka ilość kreowanych wariantów, czyli tworzenia znacznej ilości wersji tego samego utworu. Wynika to z tego iż lud stosował ogólnie znane melodie to stworzonych przez siebie słów.