Nostalgia

Trudne pytania Nostalgia jest pewnym rodzajem uczucia, choć prze wielu psychologów jest ona uważana za chorobę. Nostalgia uważana jest przez przeciętnego człowieka jako tęsknota za krajem ojczystym, tęsknota za przeszłymi zdarzeniami, które tkwią głęboko w naszej pamięci lub też za marzeniami, które dla naszej psychiki stały się rzeczywistością. Nostalgia ma szerokie znaczenie i często łączy się nie tylko z psychologia, ale również filozofią, kultura, sztuką. Kiedyś jednak nostalgia uważana była za chorobę. Twierdzono tak, ponieważ z nostalgią wiązało się wiele objawów takich jak płacz, smutek, przygnębienie, brak apetytu, depresja, bezsenność, a nawet nieregularne bicie serca. Chorobę tę kiedyś przypisywano tylko imigrantom. Jednak zauważono, że pojawia się ona również u normalnie żyjących ludzi i może nawet poprawić stan zdrowia oraz psychikę człowieka, który na nią cierpi. Taka tęsknota występuje w każdym wieku i w każdej kulturze. Zrobiono badania na ludziach, u których wywołano nostalgię. Wtedy okazało się, że diametralnie poprawił się ich stan psychiczny, została podniesiona samoocena oraz ludzie mieli poczucie, że ktoś ich kocha, szanuje, wspiera.

Duchowość przez psychologów jest rozumiana w sposób podobny, jak psychika, choć dla przeciętnego człowieka to nie to samo. Duchowość może mieć wiele znaczeń i zależy to od tego, z perspektywy, której dziedziny będziemy na nią patrzeć. Duchowość, bowiem w stosunku do religii jest zjawiskiem nadnaturalnym, natomiast dla psychologów duchowość jest po prostu psychiką, lecz użytą w innym słowie. Często te dwa pojęcia są w jakiś sposób ze sobą łączone. W literaturze możemy rozpatrywać trzy aspekty, w których widziana jest ludzka duchowość. I będą to dziedziny: psychologiczna, filozoficzna oraz teologiczna. W teologii oczywiście duchowość jest nadnaturalna i w pewnym etapie musi połączyć się ze swym bytem. Filozofia głównie rozwodzi się nad tym, jaka jest natura ducha. Natomiast pod względem psychologii jest tu uznawana często kwestia religii, połączona z aspektami czysto naukowymi. W psychologii, podczas doświadczeń dochodzi często do posługiwania się mistycyzmem, bowiem w tej nauce przejawia się to zmienną świadomością, czyli zmianą jej stanów. Często przejawami takiego mistycyzmu jest specyficzna twórczość oraz wyższy poziom wewnętrznego rozwoju. Jednak my wiemy, że ona istnieje, tak samo jak procesy myślowe, które są z niż związane.