Teatr

Muzyka Opera jest to jeden z gatunków sztuki pięknej. Jest to dzieł określane jako sztuka sceniczna, dzieło muzyczne o charakterze wokalno muzykalnym, gdzie część muzyczna musi komponować się z częścią dramatyczną określaną mianem libretto. W operze w głównym stopniu chodzi o udolne zastosowanie syntezy sztuk, a mianowicie o połączenie ze sobą w sposób określony muzyki, słów, plastyki, gestu, ruchu i gry aktorskiej. Opera podobnie jak jej krewny balet pochodzi z Włoch. Największy rozkwit zanotowała ona podczas renesansu kiedy to zdecydowanie największą popularnością cieszyły się maskarady karnawałowe. Owe maskarady następnie z czasem ewolucji sztuk pięknych zamieniły się w widowiska dramatyczne. Operę musimy podzielić na cztery główne części, które podczas jej tworzenia muszą być szczegółowo zachowane. Pierwszą częścią są partie wokalne, a można tutaj zaliczyć przede wszystkim partie solowe, zespołowe oraz chóralne. Drugą częścią opery są partie orkiestrowe, a można do nich zaliczyć uwertury oraz intermezzo. Trzecią częścią opery, która jest bardzo istotna są wstawki baletów, oraz czasami spotykane podczas opery część czwarta czyli partie mówione. Powstanie opery możemy śmiał przypisać działalności kilu kompozytorów, poetów, filozofów, którzy nazywanie byli mianem Cameraty florenckiej. Pragnęli oni skomponować przedstawienie z połączeniem muzyki, co początkowo okazywało się niemożliwe, ponieważ w ówczesnej muzyce panowała polifonia. Jak można się spodziewać technika polifoniczna nie pozwalała na klarowne przedstawienie tekstu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dramaturgii przedstawienia. Jednak pomysł stał się możliwy do realizacji w chwili kiedy pojawiła się seconda practica, czyli nowatorska technika kompozytorska. Dzięki takiemu zastosowaniu technik muzycznych już w roku 1597 powstała dramma per musica, jednak niefortunnie partytura tego dzieła zaginęła. Trzy lata późnej zaczęto tworzyć nowe opery, które stawały się wielkimi wydarzeniami artystycznymi. Warto dodać iż na rozwój sztuki operowej bardzo wielki wpływ miał również Claudio Monteverdi. Swoim największym dziełem, które nosiło tytuł Orfeusz i zostało stworzone w roku 1607 w Mantui podbił serca widzów. Swoją operę zbudował on na wzorach dzieł, które tworzone były we Florencji. Jego dzieło było wyjątkowe, a decydowało o tym głównie to iż posiadało niezwykłe ukształtowanie przedstawienia muzycznego. Dzięki takiemu nowatorstwu został on okrzyknięty twórcom obecnej opery. Do dnia dzisiejszego opera gości na wielkich imprezach, jednak cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż w czasach minionych.