PAP

PAP jest Polską Agencją Prasową, której siedziba zlokalizowana jest w Warszawie, przy ulicy Barckiej 6/8. Jest największą i zarazem jedyną tego typu wielką agencją prasową w Polsce pod kierownictwem państwowych instytucji. Jej statut nie przewiduje jednak tworzenia propagandowej tuby ani nic z tych rzeczy. PAP ma za zadanie jedynie obiektywnie i rzetelnie zbierać informacje ze świata i kraju, a następnie sprzedawać innym redakcjom. Jej obowiązkami wobec rządu RP są jedynie informowanie o aktualnych stanowiskach Senatu, Prezydenta, Sejmu oraz Rady Ministrów. Zadanie to ma informować na szerszą skalę, jakiego zadania aktualnie podejmuje się komórka rządząca. Jej historia sięga aż do 31 października 1918 roku. Wtedy to niewielka grupa polskich dziennikarzy zdecydowała na przejęcie biur Austriackich Agencji Prasowych, których siedziby mieściły się w Lwowie oraz Krakowie. Wtedy właśnie założono Polską Agencję Telegraficzną, a siedem dni później zarząd podjął decyzję, że będzie to rządowa agencja. W sześć lat później udało się porozumieć z rządem, dzięki czemu została ona znacjonalizowana. Początki nie były zbyt łatwe, ponieważ niezbyt rozwinięta technologia nie pozwalała na tak skuteczne rozpowszechnianie informacji, jak to robili na przykład austriaccy dziennikarze, ale starano się jak można było. PAP w swojej długiej karierze zatrudniał wielu utalentowanych dziennikarzy, którzy dorobili się znakomitych karier i zawsze pozostawali obiektywni wobec faktów, które przekazywali. Jednym z nich zdecydowanie był Ryszard Kapuściński, okrzyknięty po latach cesarzem reportażu, będącym jednym z najlepszych reporterów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jednak wcześniej przechodziła wiele trudnych sprawdzianów w rękach PRLu, będąc tubą Jaruzelskiego. Dopiero w 1990 roku, 10 września, Polski ustrój polityczny zmienił się niemal całkowicie, przez co również i Polska Agencja Prasowa uległa całkowitej przemianie. Zmieniono cały zespół kierowniczy, który działał dobrze tylko w przypadku totalitarnego państwa. W 1995 roku modernizacja PAPu poszła o tyle na przód, że postanowiono rozpowszechniać swoje informacje nie tylko za pieniądze, ale też i zwykłym ludziom. Wtedy właśnie postanowiono skorzystać z internetu. W 1997 roku wydano pierwszy numer Dziennika Internetowego PAP i od tej pory jest to pierwsza w kraju gazeta internetowa traktująca o sprawach Polski jak i całego świata.