Paragwaj

Paragwaj, wciśnięty między dwóch potężnych sąsiadów: Brazylię i Argentynę nie miał łatwej historii. Utraciwszy w XIX wieku dużą część terytorium na rzecz obu sąsiadów, obronił większość Chaco w wojnie z Boliwią w latach 30 XX wieku. W obecnych granicach rozległa równina Chaco zajmuje większość kraju, jedynie na zachodzie występuje niewielki fragment Wyżyny Brazylijskiej. Na północny wschód od Argentyny, pomiędzy Boliwią i Brazylią leży mała południowoamerykańska republika - Paragwaj. Nazwa kraju i jego największej rzeki pochodzi od określenia paraguay, co w języku Indian Guaranów znaczy "papuzia rzeka". Guaranie to dzisiaj niewielka grupa etniczna, stanowiąca niecałe 2% populacji kraju. Już przed wiekami rdzenni mieszkańcy zaczęli mieszać się z ludnością napływową i hiszpańskimi osadnikami. Ich potomkowie, Metysi, stanowią obecnie 95% populacji Paragwaju. Paragwaj jest drugim obok Boliwii krajem Ameryki Południowej, który nie ma dostępu do morza. Zachodnia część Paragwaju to płaska, nisko położona równina Chaco, którą porastają lasy z cennymi gatunkami drzew (kebraczo, lapacho) i sawanny. Dużą część zajmują także bagna i błota, powstałe w rozlewiskach licznych dopływów Parany - jednej z największych rzek Ameryki Południowej. Wschodnia część Paragwaju, obejmująca Wyżynę Parany (o wysokości 300-600 m n.p.m.), jest fragmentem rozległej Wyżyny Brazylijskiej. W godzinach południowych z powodu nieznośnego upału życie w Paragwaju zamiera. Pracuje się rano i wieczorem. Na rozległych sawannach zachodniej części kraju dominuje hodowla bydła. Do dziś rolnictwo jest filarem gospodarki Paragwaju. Jego podstawę stanowią ogromne posiadłości o powierzchni do kilkuset tysięcy hektarów. Około 15 000 hodowców to pochodzący z Niemiec menonici. Przybyli oni do Paragwaju na początku XX wieku stulecia . Ich potomkowie wiodą skromne i pracowite życie. Jeszcze dziś Paragwaj odczuwa skutki burzliwej historii. W krwawych wojnach XIX stulecia poległo dwie trzecie ludności kraju. Paragwaj jest na pewno ciekawym miejscem, które warto odwiedzić.

Argentyna to kraj o niezwykle zróżnicowanym krajobrazie. Znajdziemy tu plaże Mar del Plata i andyjskie szczyty, zielone pastwiska Pampy i jałowe, surowe tereny południowej Patagonii, ciepłe trawiaste obszary Chaco i lodowce nad jeziorem Argentino, szeroko rozlane wody La Platy i ogromne wodospady Iguazu. Argentyna, zajmująca południowy kraniec Ameryki Południowej (ósme pod względem wielkości państwo na świecie), rozciąga się z północy na południe na przestrzeni 3 700 km: od granicy z Boliwią aż po Ziemię Ognistą - wyspę, której znaczna część należy do Chile. Zachodnią część Argentyny zajmują Andy, na północy przechodzące w płaskowyż zwany Puną, wznoszący się do 4 000 m n.p.m., otoczony górami o wysokości 6 500 m n.p.m. Leżąca w Andach północna prowincja Jujuy to jeden z ostatnich obszarów zasiedlanych przez Indian, którzy wiodą tu życie zgodne z prastarymi zwyczajami swych przodków. Środkowa część kraju, Pampa, to kraina bydła. Jego pogłowie, liczące 50 mln sztuk, stawia Argentynę w rzędzie największych światowych producentów mięsa.