Parki

Parki w Warszawie są bardzo ważnym, chronionym elementem stoli. Istotna jest ich nie tyle rzadkość, ponieważ w stolicy jest dużo parków, ale ich ważność i trwałość. Jednym z największych, najpiękniejszych i najważniejszych jednocześnie parków jest Park Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Jego pierwotną nazwą był Centralny Park Kultury, jednak zniesiono ją w 1992 roku na rzecz aktualnej nazwy. Jest to nie jeden, ale kilka parków, które połączono w dzielnicy Powiśle. Łączna ich wielkość oscyluje w granicach około 90 hektarów. W dawnych latach znajdowały się tu dawne zabudowy miejskie. Wiadomo też, iż stały tutaj kiedyś ogrody Frascati, które skupiały się głównie na skarpie wiślanej. Rejon ulic parku jest dość rozległy. Leży bowiem w okolicach ulic Śniegockiej, Czerniakowskiej, Ludnej oraz Wilanowskiej. A to nie wszystko - obręb dotyczy większej ilości ulic. Do dzisiaj jednak nie ma dokładnego, precyzyjnego wyznaczenia granic, ponieważ zbudowanie parku z zewnątrz jest niezwykle trudne, a to zawsze przeszkadza w obliczaniu tego typu terenów. Często, choć nie zawsze, geografowie zaliczają do zespołu tego parku Park Na Książęcem. Jedno jest jednak wiadome - Centralny Park Kultury zaczęto budować w 1952 roku, a koniec tej zabudowy szacuje się na 1964 rok. Projektem jego budowy zajmowali się głównie Alina Scholtzówna, Longin Majdecki oraz Zygmunt Stępiński. Już trzy lata po rozpoczęciu budowy park został oceniony jako gotowy do użytku, dlatego też oddano go w ręce spacerujących Warszawian. Obecna nazwa jest oddaniem hołdu Naczelnemu Wodzowi, który w obronnej wojnie przeciwko najazdom niemieckich sił w 1939 roku nie poddawał się do samego końca. Z parkiem tym związane są także pewne ciekawostki. Mianowicie przez realizację dodatkowych kompleksów sejmowych może się okazać, iż ważne będzie zniszczenie części, która położona jest powyżej skarpy. Sprzeciwiają się temu prawie wszyscy mieszkańcy. Ponadto, w kontekście historycznym, przy ulicy Czerniakowskiej, która biegnie tuż obok parku, mieszkał niegdyś Jan Nowak-Jeziorański. W związku z tym władze postanowiły w tym miejscu postawić jemu pomnik. Próbowano także jego nazwą nadać jedną z ulic biegnących w parku, jednak zdecydowano się na ulicę, która leży w Pradze Południe. Natomiast od 2005 roku organizowany jest tam Festiwal Artystyczny "Ogrody Frascatii", który cieszy się niesłabnącą sławą.