Problemy moralne

Trudne pytania Problemy moralne człowieka doświadczonego przez wojnę ukazane są również w "Niemcach" L.Kruczowskiego. Ciekawą postacią w tym dramacie jest profesor Sonnenbruch. Biernie śledzi wydarzenia wojny, wcale one go nie interesują. Nie chce on przyjąć do wiadomości w jakim celu są wykorzystywane jego prace naukowe. Nie chce mieszać się w sprawy wojny, zdaje sobię sprawę, że wojna ta jest czymś hańbiącym dla Niemców. Swoją biernością i niezaangażowaniem chce ocalić dawną niemiecką kulturę dlatego też, żyje daleko Pd otaczającej go rzeczywistości. Wojna wywarła ogromne wpływy nie tylko na psychikę człowieka ludzi z krajów podbitych , ale także na psychikę samych Nieców, którzy nie byli zwolennikami idei Hitlera. Innym przykładem Niemca, na którego miała wpływ wojna jest Hoppe. Zabijając niewinne dziecko żydowskie kieruje się tylko strachem i chęcią przeżycia, nie popiera on idei faszystowskich, ale boi się im przeciwstawić. Inne utwory podejmujące problematykę obozową to "popół i diament" Jerzego Andrzejewskiego. Autor porusza tu problem moralnej odpowiedzialności człowieka za życie w obozie.