Profesjonalna wycena

Przed podjęciem decyzji o charakterze finansowym ludzie starają się dokładnie ocenić sytuację pod względem opłacalności konkretnych kroków. Nikt nie decyduje się pochopnie na zasadzie działania na oko czy też jakiegoś przeczucia mniej albo więcej opartego na przesłankach uzasadniających ryzyko. Szczególnie ostrożnie postępują osoby prywatne i przedsiębiorcy w przypadku kiedy to kupują nieruchomość w postaci samej ziemi alb budynków i innego rodzaju infrastruktury związanego z gruntem. Lepiej sprawdzić wszelkie informacje niż podjąć decyzję która będzie miała zdecydowanie złe skutki finansowe w aspekcie długofalowym. Jednym z takich czynników jest dosłownie ocena wyceny nieruchomości która jest wystawiona na sprzedaż. Zainteresowani taką usługą są zarówno sprzedający jak i też kupujący. Pierwsi przede wszystkim dlatego że często sprzedają ziemię osoby fizyczne które niekoniecznie znają się na rynku nieruchomości zatem dokonując samodzielnej wyceny mogły by sobie zaszkodzić. W ten sposób że sprzedały by grunt poniżej wartości rynkowej i to sporo. Oczywiście pewnie i szybciej nastąpiła by sprzedaż co nie znaczy że kiedy sprzedawca zorientował się że popełnił błąd by nie żałował swojej decyzji. Trudno też by było uznać kupującemu argumentację że transakcję należy unieważnić ponieważ ktoś nie znał prawdziwej wartości swojej własności i nie dopilnował by ktoś inny takiej wyceny dokonał. Tylko w przypadkach rażącego naruszenia interesu sprzedawcy faktycznie można by u dyskutować czy jednak transakcja nie powinna być unieważniona. Zdarzają się takie sytuacje jednak rzadko i są wyjątkowo uciążliwe dla obu stron sporu. Przytaczane są też przez kupujących takie zasady jak ta że nieznajomość prawa szkodzi. Transakcja dokonana musi być wykonana. Tym bardziej kiedy sama transakcja zakupu nieruchomości dokonywana była między dwoma podmiotami profesjonalnie uczestniczącymi w obrocie. Tutaj nie dokonanie profesjonalnej wyceny nieruchomości jest rażącym niedbalstwem ze strony jednego kontrahenta. Jako takie negatywne skutki były by problemem samego sprzedawcy w postaci mniejszego zysku. Dlatego sprzedawcy nie znający się na nieruchomości korzystają z takich usług jak dokonanie wyceny na życzenie. Przede wszystkim dzięki temu pewniejszy jest sam obrót nieruchomościami ponieważ nikt nagle nie wycofa oferty z tego tytułu że za nisko wycenił swoją własność. A z drugiej strony nie pojawi się zarzut że cena jest ewidentnie zawyżona i to w absurdalny sposób. Czyli wycena służy interesom obu stron ewentualnej transakcji polegającej na sprzedaży nieruchomości. Czasem kiedy właściciel nieruchomości nie zdążył jeszcze dokonać wyceny może razem z kupującym wybrać specjalistę który tej czynności dokona. To też daje pewność że będzie wyceniający całkowicie bezstronny co też jest ważne dla uczestników transakcji. Im większa pewność co do tego jaka cena i wartość nieruchomości tym przyjemniejszy przebieg całego procesu kupna sprzedaży. Wzrasta wzajemne zaufanie stron a tego stanu nie da się przecenić.