pomoc psychologiczna warszawa

Trudne pytania Więźniowie podporządkowywują się zasadom życia obozowego, następuje proces ich lagrowania. Czują w stosunku do siebie nienawiść, chcą przeżyć za wszelką cenę, nie ważne ,że będzie się to działo kosztem drugiego człowieka. Nie ważne są tutaj uczucia człowieka, nie ma tutaj na nich miejsca. Wyzbycie się uczuć, miłości, przyjaźni czy nawet zwykłej koleżeńskiej dobroci było cechą każdego lagrowanego człowieka. Tak więc faszyzm odebrał człowiekowi jego godność, pozbawił go własnej osobowości. Człowiek nie miał nic osobistego, nawet jego uczucia zostały mu w bezwzględny sposób zabrane. W kamiennych sercach więźniów brak było odrobiny ciepła i litości. Człowiek stal się rzeczą, przedmiotem w niewłaściwy sposób wykorzystywanym. Ludzie nie odczuwali zła jakie ich otacza. Śmierć tysięcy innych ludzi jest dla nich czymś normalnym, powszechnym, dziennym. Człowiek lagrowany akceptuje prawa obozu. Przykładem może być tutaj Tadeusz i Andrzej z "opowiadań" Borowskiego. Biernie patrzą na śmierć tysięcy innych ludzi.

To właśnie oni sami wykorzystują funkcję katów, pomagają Niemcom w masowym ludobójstwie. Faszyzm doprowadził do tego , że człowiek zatracił wartości moralne, kieruje się instynktem, staje się podobny do zwierzęcia. Podobne zmiany ukazuje Zofia Nałkowska w Medalionach. Autorka chciała pokazać wpływ wojny na psychikę młodego człowieka. W jednym ze swoich opowiadań pod tytułem "profesor Spanner" , ukazuje młodego chłopca, współpracownika profesora Spannera, któremu kazano patrzeć na preperowanie setek trupów na produkcję mydła, w którym głównym produktem był człowiek. Mamy tu ukazany doskonały przykład uprzedmiotowienia człowieka, pokazanie , że tak naprawdę jest on niczym. Nałkowska chciała pokazać ,że to wojna doprowadziła do zdeformowania moralności tego młodego człowieka. Kiedy kazano patrzeć mu na zbrodnie, nie miał jeszcze wykształconej osobowości i szybko uległ wpływom środowiska, w którym przyszło mu żyć. W ten sposób nieświadomie stał się zbrodniarzem, nie miał przecież pojęciaże jego działalność jest tak bardzo szkodliwa.

Psychoanaliza ma trochę trudniejszy podział. Istnieje tam podział na id, które odnosi się do sfery biologicznej oraz superego, które jest związane z ludzką psychiką. Dziwne jest to, że dla niektórych ludzi psychika nie istnieje, ponieważ człowiek stanowi jedność psychofizyczną. Dla niektórych psychika to tylko sztuczny twór, tak samo jest w przypadku ontologii.