psycholog dziecięcy grodzisk mazowiecki

Trudne pytania Psychologia jest nauka, w której często trudno jest oddzielić od tej nauki uczucia. Psychologia jest nauką, która zajmuje się procesami związanymi z zachowaniami oraz psychicznymi zjawiskami człowieka. Jest to nauka empiryczna. Psychologia zajmuje się również zjawiskami psychicznymi względem otoczenia oraz innych ludzi. Nauka ta dotyczy zachowań ludzkich, ale wyróżnia się też psychologię zwierząt, czyli zoopsychologię. Istnieje wiele nauk, z których psychologia musi korzystać. Są nimi na przykład filozofia, biologia, antropologia. Choć nauka ta na tyle się wypracowała w kwestii doświadczeń i eksperymentów, że stała się nauką samodzielną. Jest ona nauką zarówno społeczną, jak i humanistyczną. Zaliczana jest też często do nauk o zachowaniu. Tworzy często całość z naukami takimi jak medycyna, kryminologia, czy też socjologia. Termin ten pochodzi z greckiego, a jego znaczenie to "nauka o duszy". Ale nazwa ta nie została stosowana powszechnie w starożytności, ale wytworzono ją w XVI wieku przy pomocy sztuczności. Natomiast w druku znalazło się to słowo dopiero wiek później.

Świadomość jest pojęciem często stosowanym w psychologii i często mylona jest z innymi pojęciami. Świadomość jest stanem psychicznym, w którym dana osoba potrafi zdawać sobie sprawę z wewnętrznych zjawisk, którymi mogą być nasze procesy myślowe oraz odbiera w sposób odpowiedni zdarzenia zewnętrzne i umie na nie reagować. Poprzez świadomość rozumianych jest wiele pojęć, jak i stanów. Można na przykład zdawać sobie sprawę, że istnieje wokół nas otoczenie, że my istniejemy oraz inne istoty żywe, ale najbardziej złożone jest zdanie sobie sprawy, że istnieje nasz świat psychiczny. Świadomość otoczenia jest przypisywana zwierzętom, gdyż to one mają zwyczaj np. znaczenia swojego terytorium, dlatego jest to u nich silnie wypracowane. Świadomość samego siebie często mają wyczulone szympansy. Natomiast o świadomości naszej psychiki możemy mówić wyłącznie w stosunku do ludzi. Jednak nie do końca zostało poznane, jak te świadomości mogą się objawiać, nie ma stałej reguły. Każdy człowiek na różne rzeczy zareaguje w inny sposób, tak samo jak czasem pies zareaguje człowieka bez powodu. W psychologii nie ma stałych reguł.

Psychika - dobrze wiemy czym jest, choć tak ciężko czasem rozszyfrować jej mechanizmy. Psychika pochodzi od greckiego słowa psyche, co oznacza duszę. Grecy kiedyś mieli po części mylne pojęcie na temat ludzkiej psychiki. Są to po prostu wszystkie procesy oraz możliwości niematerialne i psychiczne człowieka, które składają się na naszą osobowość.