Rodzina

Pojęcie rodziny jest bardzo szeroko rozumianym terminem w dzisiejszym społeczeństwie. Na świecie występuje wiele rodzin i każda z nich różni się wieloma cechami od reszty, co jest na pewno bardzo oryginalnym zjawiskiem, gdyż możemy dzięki temu je rozróżniać. Każda rodzina ma swoje nazwisko, którym posługują się wszyscy członkowie, to znaczy rodzice wraz z dziećmi, ponieważ dalsza rodzina posiada nazwiska inne, gdyż nie wszyscy jak wiadomo mają to samo nazwisko. Oczywiście możemy spotkać na ludzi o takim samych inicjałach, które posiadamy my sami, ale nie jest to zbyt częsta sytuacja, dlatego nie należy jej się obawiać. Na ogół rodziny składa się bardzo wiele osób, ale ten termin podzielony jest na dwie kategorie, bliższą rodzinę oraz dalszą. Do bliższej należeć będą rodzice wraz z dziećmi, ewentualnie dziadek z babcią, a do dalszej teściowie, wujkowie, ciocie, kuzyni, kuzynki, szwagrowie i szwagierki, chrzestni rodzice, i tym podobne. Dlatego można mieć bardzo wielką rodzinę, ale też niekoniecznie, bo może być ona bardzo mała, i nic w tym złego. Nie zawsze zdarza się tak, że poszczególni przedstawiciele rodzin zamieszkują w jednym mieście, gdyż mogą być oni porozrzucani po różnych zakątkach świata, na przykład gdy jeden z rodziców wyjedzie do pracy za granicę, i tak dalej. Na ogół jest jednak tak, że zamieszkują oni wspólnie w domu lub mieszkaniu, które mogą albo wynajmować, albo mieć je na własność. Utrzymanie rodziny leży głównie w roli ojca, a więc ma on bardzo trudne zadanie, gdyż nie jest łatwo podołać kilka osób, należy mieć wtedy dobrą pracę, a także dobrze zarządzać majątkiem domowym, tak aby starczyło na wszystko, i nikt nie był rozczarowany. Wszyscy członkowie danych rodzin spotykają się zazwyczaj tylko kilka razy do roku, aby wspólnie posiedzieć, spotkać się i porozmawiać na różne tematy, mogą to być wesołe lub smutne uroczystości. Wesołą uroczystością będą na pewno różnego rodzaju święta, na przykład Bożego Narodzenia lub Wielkanoc, a do smutnych będą należały z pewnością obchody pogrzebowe, któregoś z członków, poważna choroba jakiegoś przedstawiciela, i tym podobne. Rodzina jest więc bardzo szerokim hasłem, którego nie sposób opisać dokładnie w jednym artykule, gdyż musiałby on zajmować bardzo dużo miejsca. Na ogół członkowie danych rodzin pomagają sobie nawzajem i wspierają się w trudnych sytuacjach, tak aby więzy rodzinne umocniły się, dzięki czemu wszyscy będą zadowoleni i będą wiedzieli, że mają na kogo liczyć w razie problemów. Bardzo często rodzice wraz z dziećmi wybierają się na wspólne wakacje, a potem robią sobie na nich mnóstwo zdjęć, aby wszyscy byli w świetnym humorze i mieli poczucie, że żyją w kochającej się rodzinie. Po powrocie z wakacji można zaprosić wszystkich członków na jakiś wspólny obiad, aby pokazać im zdjęcia, aby również mogli poczuć klimat naszych wakacji choćby na zdjęciach. Wskazane jest to, żeby jednak robić obiady rodzinne bez większych okazji, tak po prostu dla poprawy więzów rodzinnych, dzięki temu na pewno każdy będzie otwarty na pomoc ze strony swoich bliskich, a także wszyscy będą się wzajemnie szanowali i akceptowali, gdyż szacunek w rodzinie jest sprawą najważniejszą, gdy go zabraknie wtedy wszystko może się rozsypać i mogą wystąpić różnego rodzaju konflikty na tym tle, a tego na pewno nikt z nas nie chciałby przeżyć i chciałby to uniknąć.