Kalendarz

W kalendarzu historii najnowszej Warszawy widać przede wszystkim nacisk na rozwój tego miasta. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, 31 sierpnia postanowiono odznaczyć miasto jako całość Orderem Krzyża Grunwaldu Pierwszej Klasy. Od tej pory miasto brnęło ciągle w duchu rozbudowy i przede wszystkim odbudowy tych terenów, które jeszcze się do tego nadają. I tak już 22 lipca rok później prace nad mostem Poniatowskiego zostały ukończone, w związku z czym mógł zostać od tej pory użytkowany. W tym czasie odbudowywano mniejsze i większe budowy, przede wszystkim mieszkaniowe, by ludność, która wróciła, miała gdzie mieszkać. Bardzo istotnymi wydarzeniami były daty od 16go do 21go listopada 1950 roku. Był to czas, kiedy II Światowy Kongres Obrońców Pokoju obradował nad dalszą przyszłością nie tylko Polski, ale i całego świata. Rok 1952 upłynął pod znakiem ukończenia dwóch ważnych projektów. Przede wszystkim oddano do użytku publicznego plac Konstytucji. Kilka miesięcy później, późną jesienią, uruchomiono Doświadczalną Stację Telewizyjną Instytutu Łączności. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Ratuszowej 11. Wtedy właśnie wyemitowano pierwszy po wojnie program telewizyjny, który odbierany był tylko przez 24 odbiorniki. Rok później z powodzeniem oddano do użytku Rynek Starego Miasta, a w dwa lata później ma miejsce historyczne wydarzenie, ponieważ zostaje podpisany Układ Warszawski. Dalsze lata ciągle i ciągle upływały pod znakiem oddawania do użytku kolejnych budowli. Zakończono prace na Trasą Łazienkową, Dworcem Centralnym w Warszawie. Ważnym, choć nie dla wszystkich, było wtedy rozpoczęcie pierwszej polskiej pielgrzymki papieża Jana Pawła II, która dała ludziom siłę i wytrwałość w walce z totalitarnym reżimem. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla stolicy, jak i zdecydowanie całego kraju było wprowadzenie stanu wojennego. W całej Polsce ludność wychodziła z podziemi i buntowała się przeciwko kapitalistycznemu ustrojowi. I tak się stało, że o godzinie 3.30 nad ranem nagrano oświadczenie generała Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego, które wyemitowano z nocy 12 na 13 grudnia 1981 roku. Zawieszono wiele społecznych działalności, wyłączono wszystkie połączenia telefoniczne i nałożono znaczące blokady swobodnego przemieszczania się po Warszawie. Powodowało to zamieszki, złość ze strony uciskanego narodu.